Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace distanční výuky 2021/22

Kategorie: COVID-19, Nepřehlédněte

stručný výňatek ze školního řádu celý režim při nastalé distanční výuce si nastudujte přímo ve školním řádu umístěném na webu školy Výuka časově kopíruje stálý rozvrh žáka. Online hodiny probíhají s využitím služby Google Meet a jsou v rozvrhu pevně vyznačeny vedením školy (v eŽK -> DisV). Ostatní výuka probíhá formou samostudia (SamS). Výuka předmětů … pokračování

Základní informace k organizaci výuky od 12.4.

Kategorie: COVID-19, Škola

V přiložených PDF souborech si prosím pečlivě prostudujte základní informace MŠMT k organizaci výuky a k podmínkám její realizace od 12. 4. 2021. Manuál k provozu škol (PDF)Manuál k testování (PDF)Leták k testování pro rodiče žáků (PDF)Přehled návazných postupů antigenního testování (PDF)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Kategorie: COVID-19, Škola

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020: SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický … pokračování

Pravidla výuky 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Kategorie: COVID-19, Škola

Vážení rodiče, jak již určitě víte, na základě rozhodnutí vlády ČR končí žákům 1. a 2. tříd 17. 11. distanční výuka a od 18. 11. se vrací do školy. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka, ale za speciálních podmínek. Aby nástup dětí byl bezproblémový a byla dodržena všechny hygienická pravidla, zasílám Vám následující … pokračování

Organizace výuky 12.-30.10.

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče,níže uvádím opatření v organizaci výuky pro období od 12. do 30. října 2020. Věnujte jim prosím pozornost: v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 mají 6. a 7. třídy prezenční výuku (budou fyzicky přítomni ve škole) a 8. a 9. třídy distanční výuku (z domova), v týdnu od 19. do 23. 10. … pokračování

Výuka HV a TV

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče,v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou Vás informuji, že od pondělí 5. října 2020 bude výuka HV a TV upravena tak, aby odpovídala mimořádným opatřením. Zároveň upozorňuji, že zahájení činnosti kroužků spadajících pod Klub zájmové činnosti Eldorádo se do konce října odkládá. S pozdravem Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele

Základní hygienická pravidla pro provoz školy vzhledem ke COVID-19

Kategorie: COVID-19

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny při vstupu do budovy školy, učeben a tělocvičen si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem, který je v dávkovači u vstupu, v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si důkladně 20–30 sekund umýt ruce mýdlem z dávkovače, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po dobu celého … pokračování

1. září pro prvňáky

Kategorie: COVID-19, Škola

Vážení rodiče, víme, že první den vašeho dítěte ve škole je nezapomenutelným okamžikem v jeho i Vašem životě. Proto jsme se rozhodli přehodnotit naše rozhodnutí, a i když to není úplně v souladu s metodickými pokyny MŠMT, umožnit Vám vstup do školy společně s Vaším dítětem, a to až do třídy. Věříme, že Vás toto rozhodnutí potěší. … pokračování

Opatření ve ŠD z důvodu COVID-19

Kategorie: COVID-19, Družina

Ranní ŠD: venku zazvoníte na zvonek ŠD, do budovy vchází pouze dítě Vyzvedávání ze ŠD: Upozorňujeme, že na vyzvedávané dítě musíte čekat vždy před školou, není dovoleno čekat v budově. Po přiložení čipu k terminálu nebo po zazvonění přes komunikátor ihned odcházíte před školu. Děkujeme za Vaši spolupráci.