Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Leták MŠMT s informacemi o testování

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče, v přiloženém souboru PDF naleznete leták MŠMT s informacemi o preventivním antigenním testování a trasování ve školách od ledna 2022. Leták MŠMT s informacemi o testování (PDF)

COVID opatření od 3.1.

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče a návštěvníci webu, v připojených dokumentech naleznete informace ke změnám v mimořádných opatřeních MZd s účinností od 3. 1. 2022. Mimořádné opatření – screeningové testování od 3.1.2022 (PDF)Informace pro školy a školská zařízení ke změnám (PDF)Metodický pokyn předávání dat a součinnost škol s KHS (PDF)

Organizace distanční výuky 2021/22

Kategorie: COVID-19

stručný výňatek ze školního řádu celý režim při nastalé distanční výuce si nastudujte přímo ve školním řádu umístěném na webu školy Výuka časově kopíruje stálý rozvrh žáka. Online hodiny probíhají s využitím služby Google Meet a jsou v rozvrhu pevně vyznačeny vedením školy (v eŽK -> DisV). Ostatní výuka probíhá formou samostudia (SamS). Výuka předmětů … pokračování

Manuál MŠMT a informace k organizaci vzdělávání

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče, v odkazech níže naleznete manuál MŠMT k provozu škol a testování a dále informace k organizaci vzdělávání od 1.9. MŠMT – manuál k provozu škol a testování (PDF)Informace k organizaci vzdělávání od 1.9. (PDF)

Základní informace k organizaci výuky od 12.4.

Kategorie: COVID-19, Škola

V přiložených PDF souborech si prosím pečlivě prostudujte základní informace MŠMT k organizaci výuky a k podmínkám její realizace od 12. 4. 2021. Manuál k provozu škol (PDF)Manuál k testování (PDF)Leták k testování pro rodiče žáků (PDF)Přehled návazných postupů antigenního testování (PDF)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Kategorie: COVID-19, Škola

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020: SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický … pokračování

Pravidla výuky 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Kategorie: COVID-19, Škola

Vážení rodiče, jak již určitě víte, na základě rozhodnutí vlády ČR končí žákům 1. a 2. tříd 17. 11. distanční výuka a od 18. 11. se vrací do školy. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka, ale za speciálních podmínek. Aby nástup dětí byl bezproblémový a byla dodržena všechny hygienická pravidla, zasílám Vám následující … pokračování

Organizace výuky 12.-30.10.

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče,níže uvádím opatření v organizaci výuky pro období od 12. do 30. října 2020. Věnujte jim prosím pozornost: v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 mají 6. a 7. třídy prezenční výuku (budou fyzicky přítomni ve škole) a 8. a 9. třídy distanční výuku (z domova), v týdnu od 19. do 23. 10. … pokračování

Výuka HV a TV

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče,v návaznosti na krizová opatření přijatá vládou Vás informuji, že od pondělí 5. října 2020 bude výuka HV a TV upravena tak, aby odpovídala mimořádným opatřením. Zároveň upozorňuji, že zahájení činnosti kroužků spadajících pod Klub zájmové činnosti Eldorádo se do konce října odkládá. S pozdravem Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele

Základní hygienická pravidla pro provoz školy vzhledem ke COVID-19

Kategorie: COVID-19

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny při vstupu do budovy školy, učeben a tělocvičen si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem, který je v dávkovači u vstupu, v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si důkladně 20–30 sekund umýt ruce mýdlem z dávkovače, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po dobu celého … pokračování