Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Škola a její součásti

Vítáme vás u nás ve škole! Sice jsme sídlištní pavilonová škola, ale ne tak ledajaká. Již od roku 1989 nabízíme dětem nadstandardní podmínky jak pro výuku, tak i v oblasti zájmových aktivit. Stabilní a fundovaný pedagogický sbor, moderní a inspirující prostředí, odborné učebny, sportoviště, klubovny – to vše vytváří pro žáky výborné podmínky pro vzdělávání i pro rozvíjení jejich schopností a nadání. Škola slouží i jako centrum pro veřejnost, a to nejen pro pořádání kulturních a sportovních akcí.

Při prohlížení školních Zpravodajů, které vydáváme již 15 let, nebo fotogalerie uvidíte velké množství zajímavostí ze školních akcí, soutěží i výuky. Uvidíte širokou nabídku aktivit nabízených školní družinou nebo školním klubem Chobotnice, postřehy z činností více jak 45 zájmových kroužků, které nabízí Klub zájmové činnosti Eldorádo a v neposlední řadě zajímavosti z řady soustředění a letních táborů, které probíhají ve školním rekreačním zařízení v Horním Bradle.

Pokud jsme vás zaujali, prohlédněte si následující zajímavosti nebo se k nám přijďte podívat!

Výuka

 • moderní metody a formy práce za využití moderní didaktické techniky a široké škály učebních pomůcek
 • individuální přístup k žákům, poskytování podpůrných opatření a personální podpora
 • adaptační pobyty
 • kurzy a soustředění (plavecký, lyžařský, cyklo-turistický, vodácký, kurz bruslení)
 • kulturní vzdělávací akce ve vlastním přednáškovém sále
 • projekty a exkurze jako doplněk výuky
 • zapojení do mezinárodních projektů (Erasmus+, E-Twinning)
 • účast v dovednostních, vědomostních, výtvarných i sportovních soutěžích
 • rozvíjení nadání žáků formou volitelných předmětů

Zázemí pro výuku a zájmové vzdělávání

 • kmenové učebny vybavené moderní didaktickou technikou
 • odborné učebny (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, jazykové učebny, výtvarná učebna, keramika, grafika, cvičná kuchyň, multimediální učebna,…)
 • nově zrekonstruované polytechnické dílny – univerzální dílna, učebna robotiky, učebna 3D tisku, učebna s frézkami řízenými počítačem
 • počítačové učebny využívané nejen pro výuky ICT, a to na I. i II. stupni
 • moderní digitální technologie – více jak 200 počítačů, notebooků, Chromebooků pro vyučující i žáky, 90 iPadů, stavebnice Lego Mindstorms EV3, Lego WeDo, Lego Boost, Arduino, SAM Labs, roboti – mBot, Ozobot, Dash&Dot, sady Pasco Sensorium pro fyziku, chemii a biologii s bezdrátovými senzory, tři 3D tiskárny, 3D skener, …
 • tělocvičny (hala, dvě standardní tělocvičny, gymnastická učebna) a stadion
 • venkovní učebna
 • přednáškový sál pro 200 osob s digitální projekcí
 • klubovny pro oddělení školní družiny a školního klubu

Doplňkové služby

 • školní jídelna – výběr ze tří jídel
 • ubytovna
 • vlastní rekreační zařízení v Horním Bradle
 • přeprava žáků na akce a soutěže školními auty

Doplňková činnost

 • pronájmy učeben, tělocvičen a přednáškového sálu
 • pronájem ubytovny a rekreačního zařízení v Horním Bradle
 • prodej obědů cizím strávníkům (možnost stravovat se ve školní jídelně, popřípadě oběd do jídlonosičů nebo do jednorázových obalů), zajišťování stravování pro účastníky akcí pořádaných v prostorách školy nebo ubytovaných ve školní ubytovně