Přeskočit na menu Přeskočit na obsah
logo KZČDM Eldorádo

Pravidla kroužků KZČ Eldorádo

Kroužky zahajují svou činnost postupně na přelomu září a října 2020 (nejdříve však v týdnu od 21. 9. 2020) a končí poslední týden v květnu 2021.

Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete na adresu klubu do KZČDM
nejpozději do čtvrtka 17. 9. 2020. Přihlášku můžete také poslat elektronicky e-mailem či vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu na 2. stupeň ZŠ.

O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány školním rozhlasem a na nástěnkách. Děti 1. 3. tř., děti a mládež z ostatních škol budou na první schůzku pozváni písemně (SMS, E-ŽK, e-mail, papírová pozvánka) či telefonicky.

Při odevzdání přihlášky po termínu, si každý účastník musí zjistit termín 1. a dalších schůzek sám.

Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku a zavazují se uhradit školné. Školné v plné výši je nutné uhradit do 15. 11. 2020. Pokud nebude školné do tohoto termínu uhrazeno, bude přihláška k zájmové činnosti automaticky považována za zrušenou a nebude umožněna účast na dalších schůzkách zájmového útvaru. Školné uvedené u jednotlivých zájmových útvarů je částka za celý školní rok 20202021.

Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * u jednotlivých zájmových útvarů) jsou vybírány sportovními sdruženími, která zajišťují účast jednotlivých sportovců v oficiálních soutěžích sportovních svazů. Na jejich výši nemáme vliv a uvádíme je jen orientačně vč. názvu organizace.

Jestliže se účastník hlásí do kroužku či kurzu, který navštěvoval v minulém roce, musí v daném termínu opět odevzdat řádně vyplněnou přihlášku!

Do každého kroužku či kurzu musí být vyplněna samostatná přihláška.

Pokud na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení závažného důvodu přestane dítě do zájmového kroužku či kurzu docházet, nebude mu školné vráceno!

Za závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být člen ze zájmového kroužku vyloučen. O tomto rozhodnutí jsou rodiče informováni prostřednictvím pracovníků KZČDM.

Pravidelné termíny schůzek jednotlivých kroužků budou upřesněny v průběhu září 2020 dle počtu přihlášených.

Rozvrh kroužků

Pondělí

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Úterý

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Středa

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Čtvrtek

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Pátek

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Neděle

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Vysvětlivky:

 • A – pavilon 1. stupně ZŠ
 • B – hlavní budova, 2. stupeň ZŠ
 • C – pavilon tělocvičen (vchod u sochy)
 • D – spojovací pavilon mezi budovou B a C (vchod ke ŠK Chobotnice)
 • L – schůzka jednou za 14 dní – lichý týden
 • S – schůzka jednou za 14 dní – sudý týden

ZVONEK NA KZČ – vchod ke ŠK Chobotnice do budovy D a C 

Novinky z Eldoráda

 • Letní tábory 2021
  The Lord of the bradlings Bradlen zničen!! Ozývalo se ze všech koutů Roklinky Bradlinky. Je to opravdu pravda? Jsme si jisti, že je bradlen, prsten zla zničen? Vstup s námi do společenstva bradlenu a pojeď s námi zjistit, zda je … pokračování
 • 1. místo pro naše softbalistky
  Přípravný jednodenní turnaj pro žákyně a kadetky připravil oddíl softballu SK Horní Staré Město ve svém areálu. V sobotu byl turnaj pro tři žákovské týmy, domácí „Horňák“, Eagles Praha a SC Dvůr Králové nad Labem. Turnaj žákyň Hrálo se systémem každý … pokračování
 • Tábory 2020
  Na stránce Zájmová činnost – Tábory jsme zveřejnili tábory na červenec 2020. Těšíme se na Vás KZČDM Eldorádo
 • Bronz pro naše hráčky
  Softbalový halový turnaj pro kategorii U13 Dračice 2020 je již minulostí. Byl to opět víkend plný krásných zážitků ze hry a nových přátelství. Na turnaj přijalo pozvání 8 týmů. Kromě tradičních účastníků HSM Trutnov, Kotlářky Praha, SaBaT Praha, Joudrs Praha, Storms … pokračování