Přeskočit na menu Přeskočit na obsah
logo KZČDM Eldorádo

Pravidla kroužků KZČ Eldorádo

Kroužky zahajují svou činnost postupně na přelomu září a října 2020 (nejdříve však v týdnu od 21. 9. 2020) a končí poslední týden v květnu 2021.

Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete na adresu klubu do KZČDM
nejpozději do čtvrtka 17. 9. 2020. Přihlášku můžete také poslat elektronicky e-mailem či vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu na 2. stupeň ZŠ.

O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány školním rozhlasem a na nástěnkách. Děti 1. 3. tř., děti a mládež z ostatních škol budou na první schůzku pozváni písemně (SMS, E-ŽK, e-mail, papírová pozvánka) či telefonicky.

Při odevzdání přihlášky po termínu, si každý účastník musí zjistit termín 1. a dalších schůzek sám.

Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku a zavazují se uhradit školné. Školné v plné výši je nutné uhradit do 15. 11. 2020. Pokud nebude školné do tohoto termínu uhrazeno, bude přihláška k zájmové činnosti automaticky považována za zrušenou a nebude umožněna účast na dalších schůzkách zájmového útvaru. Školné uvedené u jednotlivých zájmových útvarů je částka za celý školní rok 20202021.

Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * u jednotlivých zájmových útvarů) jsou vybírány sportovními sdruženími, která zajišťují účast jednotlivých sportovců v oficiálních soutěžích sportovních svazů. Na jejich výši nemáme vliv a uvádíme je jen orientačně vč. názvu organizace.

Jestliže se účastník hlásí do kroužku či kurzu, který navštěvoval v minulém roce, musí v daném termínu opět odevzdat řádně vyplněnou přihlášku!

Do každého kroužku či kurzu musí být vyplněna samostatná přihláška.

Pokud na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení závažného důvodu přestane dítě do zájmového kroužku či kurzu docházet, nebude mu školné vráceno!

Za závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být člen ze zájmového kroužku vyloučen. O tomto rozhodnutí jsou rodiče informováni prostřednictvím pracovníků KZČDM.

Pravidelné termíny schůzek jednotlivých kroužků budou upřesněny v průběhu září 2020 dle počtu přihlášených.

Rozvrh kroužků

Pondělí

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Úterý

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Středa

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Čtvrtek

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Pátek

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Neděle

Zájmový útvarOddílVedoucí / trenérČasMísto schůzekŠatna

Vysvětlivky:

 • A – pavilon 1. stupně ZŠ
 • B – hlavní budova, 2. stupeň ZŠ
 • C – pavilon tělocvičen (vchod u sochy)
 • D – spojovací pavilon mezi budovou B a C (vchod ke ŠK Chobotnice)
 • L – schůzka jednou za 14 dní – lichý týden
 • S – schůzka jednou za 14 dní – sudý týden

ZVONEK NA KZČ – vchod ke ŠK Chobotnice do budovy D a C 

Novinky z Eldoráda

 • 1. místo pro naše softbalistky
  Přípravný jednodenní turnaj pro žákyně a kadetky připravil oddíl softballu SK Horní Staré Město ve svém areálu. V sobotu byl turnaj pro tři žákovské týmy, domácí „Horňák“, Eagles Praha a SC Dvůr Králové nad Labem. Turnaj žákyň Hrálo se systémem každý … pokračování
 • Tábory 2020
  Na stránce Zájmová činnost – Tábory jsme zveřejnili tábory na červenec 2020. Těšíme se na Vás KZČDM Eldorádo
 • Bronz pro naše hráčky
  Softbalový halový turnaj pro kategorii U13 Dračice 2020 je již minulostí. Byl to opět víkend plný krásných zážitků ze hry a nových přátelství. Na turnaj přijalo pozvání 8 týmů. Kromě tradičních účastníků HSM Trutnov, Kotlářky Praha, SaBaT Praha, Joudrs Praha, Storms … pokračování
 • Trutnovského draka ovládly domácí týmy
  Další ročník úspěšného turnaje pro softbalové hráčky do 16 let, Memoriál Lucie Ryšavé, má za sebou SK Horní Staré Město a KZČ Eldorádo Trutnov. Hráčky a hráči softballu a baseballu odehráli za uplynulý víkend 25 utkání. Hrálo se systémem každý s každým … pokračování