Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

4. – 5. dubna 2024
pavilon I. stupně (růžový)

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

níže uvádíme podrobné informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025. Kvalitní výuka, přívětivá atmosféra, příjemné prostředí a nadstandardní nabídka volnočasových aktivit. To jsou atributy, které nabízí naše škola. Škola, do které se vaše děti budou každý den těšit.
Termín zápisu platí také pro cizince dle Lex Ukrajina.

Jak se k nám zapsat ve 3 krocích

Registrace bude spuštěna 22. 3. 2024 v 8.00 hodin / ukončena 3. 4. 2024 v 23.59 hodin

1. Vygenerujte žádost

Klikněte na odkaz Zapsat dítě do 1. třídy a vyplňte formulář, který se Vám zobrazí.

 • osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte a Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů
 • na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).

2. Registrujte si termín

Zvolte termín a čas zápisu a dokončete registraci.

3. Přijďte s prvňáčkem a dokumenty do školy

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu PDF a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. Žádost vytiskněte, podepište a vezměte s sebou v den zápisu do školy. Zároveň si připravte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

 • budeme rádi, když do žádosti doplníte i údaje, které nebyly součástí elektronického formuláře (např. zdravotní stav dítěte a dovednosti, zda budete žádat o zařazení do školní družiny)
 • máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej do kolonky Poznámky/přání ve Volitelných položkách (prosíme, uveďte max. 1 požadavek)

Pokud jste si při registraci nevybrali žádný z volných termínů, určitě přijďte 4. nebo 5. dubna v čase od 14.40 do 18.00 hodin do školy. Budeme se Vám rádi věnovat. S sebou vezměte vyplněnou Přihlášku k zápisu, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Chci požádat o odklad školní docházky

A. Jsme rozhodnuti pro odklad

Klikněte na odkaz Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF), vytiskněte si ji, vyplňte a podepsanou doručte nejpozději do 30. 4. 2024 do školy, a to včetně těchto příloh

 • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Doručení žádosti a doporučujících posouzení můžete provést některým z následujících způsobů:

 1. osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.00 h,
 2. datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: mladeznicka@zsmltu.cz,
 4. vhozením v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
 5. odesláním v obálce poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.

B. Nejsme si jisti odkladem a chceme zažít zápis

Postupujte podle návodu Jak se k nám zapsat ve 3 krocích. Ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky -> zatržítko – Budeme pro dítě žádat odklad. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. V žádosti prosím doplňte místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a své datum narození. Podepsanou žádost s sebou přineste v den zápisu do školy.

Často kladené otázky

Jaká jsou kritéria přijetí?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/25 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Jakého věku jsou zapisované děti?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/24 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2018. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/25 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Jakou formou bude oznámeno rozhodnutí o přijetí?

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. 5. 2024.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 3. 5. 2024 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.Mohu mít přání ohledně budoucího spolužáka?

Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej do kolonky Poznámky/přání ve Volitelných položkách (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Jak je nakládáno s osobními údaji?

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Potřebuji kontaktní údaje školy

Datová schránka: zmj4xpg
E-mail: mladeznicka@zsmltu.cz
Telefon: 499 859 951
Adresa: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4

Máte jiné dotazy? Neváhejte nás kontaktovat

V případě dalších dotazů kontaktujte zástupce ředitele Bc. Lukáše Váchu na e-mail: lukas.vacha@zsmltu.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohl telefonicky kontaktovat a informovat.

Školský obvod Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536

 • Akátová, Horní Staré Město
 • Alpská, Horní Staré Město
 • Anenská, Dolní Staré Město, Dolní Předměstí
 • Bratrství, Horní Staré Město
 • Březová, Dolní Staré Město
 • Dlouhá, Horní Staré Město
 • Družstevní, Dolní Staré Město
 • Etrichova, Horní Staré Město
 • Fialková, Horní Staré Město
 • Hornoměstská (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Horská (č.p.: 8, 9, 10, 11, 29, 30, 33, 35, 39, 40,
 • 43, 47, 49, 51, 52, 58, 59, 68, 69, 74, 78, 87, 90,
 • 92, 93, 98, 99, 105, 133, 140), Dolní Staré Město
 • Horská (č.p.: 64, 65, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 82,
 • 83, 116, 123, 135, 136, 138, 142, 144, 160, 164,
 • 165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 187, 189, 199,
 • 203, 204, 211, 214, 218, 219, 221, 222, 223, 224,
 • 225, 226, 227, 228, 238, 239, 240, 241, 247, 250,
 • 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 269, 278, 280,
 • 282, 284, 285, 288, 289, 296, 306, 311, 317, 319,
 • 329, 336, 351, 355, 356, 357, 424, 425, 480, 564,
 • 566, 571, 641, 647, 658, 659, 660, 668, 676, 687,
 • 689, 690, 695, 696), Horní Staré Město
 • Hybnerova, Horní Staré Město
 • Chrpová, Horní Staré Město
 • Justova, Horní Staré Město
 • K Bělidlu, Horní Staré Město
 • K Domkům, Horní Staré Město
 • K Náhonu, Dolní Staré Město
 • K Pěti bukům, Horní Staré Město
 • K Silnici, Horní Staré Město
 • K Úpě, Dolní Staré Město
 • Kalnovodská, Horní Staré Město
 • Kamenická, Horní Staré Město
 • Karpatská, Horní Staré Město
 • Ke Stanici, Horní Staré Město
 • Ke Statku, Horní Staré Město
 • Koncová, Horní Staré Město
 • Kopeček, Horní Staré Město
 • Kopretinová, Horní Staré Město
 • Krkonošská (č.p.: 565, 566, 567), Dolní Staré Město
 • Krkonošská (č.p.: 569), Horní Staré Město
 • Lísková, Dolní Staré Město
 • Lomená, Dolní Staré Město
 • Májová, Horní Staré Město
 • Mírová, Horní Staré Město
 • Mládežnická, Horní Staré Město
 • Mladobucká, Horní Staré Město
 • Modřínová, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Moravská, Horní Staré Město
 • Na Bělidle, Horní Staré Město
 • Na Besedě, Dolní Staré Město
 • Na Dílech, Dolní Staré Město
 • Na Dvorkách, Horní Staré Město
 • Na Konečné, Horní Staré Město
 • Na Odbočce, Horní Staré Město
 • Na Přebytku, Dolní Staré Město
 • Na Terase, Horní Staré Město
 • Nábřežní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Nákladní, Dolní Staré Město
 • Nad Jezem, Horní Staré Město
 • Nepřímá, Horní Staré Město
 • Obchodní (bez č.p.), Horní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Pampelišková, Horní Staré Město
 • Pod Antoníčkem, Horní Staré Město
 • Pod Kopečkem, Horní Staré Město
 • Pod Svahem, Horní Staré Město
 • Pomněnková, Horní Staré Město
 • Pražského povstání, Horní Staré Město
 • Průmyslová, Dolní Staré Město
 • Přátelství, Horní Staré Město
 • Přespolní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Příkrá, Horní Staré Město
 • Přímá, Horní Staré Město
 • Rechenburská, Horní Staré Město
 • Rozhraní, Horní Staré Město
 • Rozmarýnová, Horní Staré Město
 • Rýchorská, Horní Staré Město
 • Slovenská, Horní Staré Město
 • Sněženková, Horní Staré Město
 • Souběžná, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Spojovací (č.p.: 53, 55, 56, 61), Dolní Staré Město
 • Svobodská, Horní Staré Město
 • Svornosti, Horní Staré Město
 • Šeříková, Horní Staré Město
 • Šípková, Horní Staré Město
 • Tatranská, Horní Staré Město
 • Tichá, Horní Staré Město
 • Tisová (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Topolová, Dolní Staré Město
 • Tovární, Horní Staré Město
 • Trnková, Horní Staré Město
 • U Hřbitova, Horní Staré Město
 • U Hřiště, Horní Staré Město
 • U Hřiště I, Horní Staré Město
 • U Přádelny, Horní Staré Město
 • U Zastávky, Horní Staré Město
 • Úpská, Horní Staré Město
 • V Alejce (bez č.p.), Dolní Staré Město
 • V Kolonkách, Horní Staré Město
 • V Údolíčku, Horní Staré Město
 • Veselého, Dolní Staré Město
 • Vlčická, Horní Staré Město
 • Wolfova, Horní Staré Město
 • Za Komínem, Horní Staré Město
 • Za Úpou, Dolní Staré Město
 • Zahradní, Dolní Staré Město
 • Zvonková, Horní Staré Město
 • Babí – celá část města

K plnění povinné školní docházky na naší škole se mohou přihlásit i děti z jiných školských obvodů.