https://zsmltu.cz/app/uploads/2022/09/2022_09_15_090509_6.FO-zapis-2.-zasedani-SR-pri-ZS-Mladeznicka.pdf Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Složení Školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy:

  • Kouba Karel, Mgr., DiS.
  • Mervartová Jana     

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Daniel Kuchař
  • Vácha Lukáš, Bc.

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Tomáš Eichler
  • Mgr. Dušan Rejl

Dokumenty Školské rady

Zápis o průběhu voleb do Školské rady ze dne 22. 9. 2023 (pro 7. funkční období) (PDF)

Zápis o průběhu doplňovacích voleb do Školské rady ze dne 22. září 20232 (PDF)

Jednací řád Školské rady při ZŠ Trutnov 2 ze dne 5.10.2020 (6. funkční období) (PDF)

Složení školské rady – Příloha ke Zřizovací listině Školské rady při ZŠ Trutnov 2 ze dne 2.10.2020 (6. funkční období) (PDF)

Zápis o průběhu voleb do Školské rady ze dne 21.9.2020 (pro 6. funkční období) (PDF)

Volební řád ŠR pro 6. funkční období – schválené znění, účinnost od 1.7.2020 (PDF)

Zápis o průběhu voleb do Školské rady ze dne 6.9.2019 (doplňovací volby) (PDF)

Složení školské rady – Příloha ke zřizovací listině Školské rady při ZŠ Trutnov 2 ze dne 23.6.2017 (pro 5. funkční období) (PDF)

Zápis o průběhu voleb do Školské rady ze dne 20.3.2017 (5. funkční období) (PDF)

Zápisy ze zasedání Školské rady

Zápis z 5. zasedání ze dne 13.02.2023 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 4. zasedání ze dne 31.10.2022 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 3. zasedání ze dne 9. 5. 2022 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 3. zasedání ze dne 9. 5. 2022 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 2. zasedání ze dne 13. 10. 2021 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 1. zasedání ze dne 5.10.2020 (6. funkční období) (PDF)

Zápis z 5. zasedání ze dne 8.10.2019 (5. funkční období) (PDF)

Zápis z 4. zasedání ze dne 9.4.2019 (5. funkční období) (PDF)

Zápis z 3. zasedání ze dne 25.9.2018 (5. funkční období) (PDF)

Zápis z 2. zasedání ze dne 21.3.2018 (5. funkční období) (PDF)

Zápis z 1. zasedání ze dne 18.10.2017 (5. funkční období) (PDF)