Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizační řád ŠD – Umístění dětí ve ŠD

1. oddělení 

 • 1.A
 • ved. vychovatelka Gabriela HOFMANOVÁ

2. oddělení 

 • 1.B + 1/2 3.B
 • vychovatelka Lada ZIKMUNDOVÁ

3. oddělení

 • 2.A + 1/2 2.C
 • vychovatelka Simona JEHLIČKOVÁ

4. oddělení

 • 2.B + 1/2 2.C
 • vychovatelka Pavlína RAISOVÁ

5. oddělení

 • 3.A + 1/2 3.B
 • vychovatelka Šárka RYŠANOVÁ

Organizační řád ŠD – Vyzvedávání dětí ze ŠD

Vyzvedávání dětí bez čipu, čili přes komunikátor

 • Do 15 hod – všechny děti jsou ve svých odděleních.
 • OD 15–15:30 hod:
  • Všichni prvňáci jsou ve 116, zvoňte na hernu 116 kromě STŘEDY – to zvoňte na 2. odd. paní vychovatelky Zikmundové
  • Druháci a třeťáci Po – zvoňte na 1. odd. paní vychovatelky Hofmanové, Út, Čt, Pá – 5. odd. paní vychovatelky Ryšanové, St – herna 116
 • 15:30–17:00 hod ( pátek 16:00) – všechny děti jsou ve 116, zvoňte na hernu 116

BELLHOP – čipový systém vyzvedávání dětí ze ŠD

Čipy lze přikládat pouze v určených časových intervalech:

 • Výuka dítěte do 11:40: 11:40–13:00, 14:30–17h (pá 16h)
 • Výuka dítěte do 12:35: 12:35–13:30, 14:30–17h

Pokud přiložíte čip mimo dobu, kdy se mohou děti vyzvedávat, požadavek se vychovatelce nezobrazí a na terminálu se zobrazí: zkuste později.

Chcete si vyzvednout dítě po obědě? Přiložte čip, na terminálu se zobrazí: oběd – vyčkejte ( tzn., že jsme ještě v jídelně, ale vychovatelka už vidí v systému, které dítě po příchodu z jídelny propustí ze ŠD).

Chcete si vyzvednout dítě PŘED obědem? Nepoužívejte čip, ale informujte vychovatelku předem zprávou do notýsku ŠD, nebo SMS na její služební telefon, že v příslušný den dítě nejde vůbec do ŠD. Pokud některý den chodí dítě trvale před obědem, je to uvedeno v přihlášce do ŠD a tudíž už nemusíte dávat vychovatelce vědět.

Potřebujete si dítě vyzvednout, nebo aby šlo samo výjimečně dříve než ve 14:30h (rodinné důvody, návštěva lékaře aj.)? Informujte předem vychovatelku zprávou do notýsku ŠD, nebo SMS na její služební telefon.

V pátek je provoz ŠD pouze do 16 hod. 

Omlouvání z družiny

Pokud dítě onemocní, nebo nebude více dní v ŠD z jiných důvodů, informujte vychovatelku. Omlouvat mohou POUZE zákonní zástupci dítěte. Způsob omluvy ze ŠD:

Pokud potřebujete hovořit s paní vychovatelkou, volejte na služební mobil, ale NE v čase hlavního programu ani dopoledne (máme půlenky, asistence, ve třídách, aj.). Volejte až od 14:30 hod. Nebo napište SMS, vychovatelka se Vám ozve.

Náplň družiny

Školní družina je důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Úkolem školní družiny už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče.

Jsme dynamický, profesionální kolektiv vychovatelek, který dětem nabízí celou řadu aktivit. Zažít tak u nás mohou např:

 • strašidelnou párty
 • bubnování
 • cvičení  na dětských posilovacích strojích
 • hry s padákem
 • pohybové vyžití v tělocvičnách (včetně zrcadlového sálu )
 • cvičení na trampolínách aj. 

Kromě každodenních činností v jednotlivých odděleních, pořádáme každý měsíc  společné akce, na kterých se schází děti ze všech oddělení. Dětem tím umožňujeme mimo jiné, setkání se Zimní královnou, čerty, Yettim, Piráty, lesním skřítkem, čarodějnicí, ale také s populárními kouzelníky Fílou a Renem.

Nezapomínáme ani na talentované děti, které se nebojí ukázat před ostatními svá vystoupení z oblasti zpěvu, tance, divadla apod. Pro tyto příležitosti využíváme kinosál školy, kde probíhají, u našich dětí již velmi oblíbené, akce DO-RE-MI, ŠD hledá talent, Miss Beruška.

Nedílnou součástí naši každodenní práce jsou různé výtvarné techniky a vycházky do přírody. Děti se s námi naučí využívat různý odpadový materiál (krabičky, ruličky, látky, vlna), přírodniny aj. Seznámí se s technikou Embossingu, plstění, frotáže, koláže, aj. Naše škola má výhodnou polohu, díky které využíváme k pohybovým aktivitám les, školní stadion a zahradu, tak i dětská hřiště.

Aby byl program vyvážený, nezapomínáme zařazovat odpočinkové a relaxační hry, rozhovory s dětmi, zpívání a četbu. Čtenářskou gramotnost dětí podporujeme návštěvami školní knihovny, ale také knihovny městské v HSM.

Našim cílem je naučit děti aktivně a smysluplně využívat svůj volný čas, ukazovat cestu přátelského chování k ostatním dětem, dospělým i k přírodě.                                 

Novinky ze školní družiny

 • ŠD o prázdninách uzavřena
  Ve dnech 29. 1. 2021 (pololetní prázdniny) a 15.-19. 2. 2021 (jarní prázdniny) bude školní družina uzavřena.
 • Platba za ŠD
  Vážení rodiče, kdo jste ještě neuhradil 800,- Kč za ŠD ( září – prosinec), učiňte tak neprodleně. Mělo být uhrazeno … pokračování
 • Volby v prostorech ŠD
  V pátek 2.10. budou v prostorech školní družiny probíhat volby. Organizační změny – info pro ty, kteří přijdou výjimečně bez čipu: … pokračování
 • Co ukrývá les
  Vše začalo neobyčejnými dopisy. Našli jsme je pověšené za kliky dveří u družin. Psal nám podzimní skřítek, že nás moc … pokračování