Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Motto:

„U nás v klubu, já rád budu.“

O školním klubu Chobotnice

Školní klub je součástí základní školy. Školní klub (ŠK) se nachází mezi pavilonem prvního stupně a druhého stupně s přístupem do školní jídelny a tělocvičen.

Pro své aktivity využívá tři místnosti přímo v klubu:

 • počítačová učebna
 • odpočinková místnost
 • klub

Děti mohou využít k pohybovým aktivitám také venkovní školní stadion. Materiální podmínky jsou dobře zajištěny. V jednotlivých místnostech se nachází audiotechnika (DVD přehrávač, Hi-fi věž s CD přehráváním, Xbox s pohybovým senzorem Kinect), stolní tenis, stolní fotbal, elektronické šipky, výtvarné potřeby.

Ve školním klubu jsou děti pod vedením kvalifikovaných vychovatelek a vychovatelů s pedagogickým vzděláním. Ve školním klubu funguje pravidelná volnočasová činnost. Činnost a výchovné působení ŠK je zaměřeno na děti 4.–9. tříd, Základní školy Trutnov 2, Mládežnická 536, Trutnov 541 01, které jsou zapsány k řádné docházce do ŠK.

Cíle školního klubu jsou: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě, učit žáky chránit své zdraví, vážit si ho a být za ně zodpovědný, vychovávat k odstraňování negativních jevů – šikana, drogy, atd.

Provozní doba klubu

 • Pondělí: 06:00 – 07:45, 11:50 – 17:00
 • Úterý: 06:00 – 07:45, 11:50 – 17:00
 • Středa: 06:00 – 07:45, 11:50 – 17:00
 • Čtvrtek: 06:00 – 07:45, 11:50 – 17:00 
 • Pátek: 06:00 – 07:45, 11:50 – 16:00

Poplatek za školní klub plaťte pouze přes účet školy!

Bez uhrazení poplatku za školní klub je vstup do klubu zakázán!

Roční plán školního klubu

Podzimní období: září, říjen, listopad

 • seznámení s kamarády, spolupráce – já – ty – my
 • seznámení s klubem Chobotnice, okolí školy
 • řád školního klubu
 • společná tvorba pravidel
 • seznámení s celoroční hrou – Říše strašidel
 • kniha Bubáci aneb malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel
 • výtvarné práce s tematikou strašidel
 • klubové dekorace – chobotnice, podzim, Halloween, advent
 • pohybové hry a sportování v tělocvičně
 • seznamovací hry, karetní hry, nové hry

Zimní období: prosinec, leden, únor

 • vánoční tradice a zvyky
 • výroba vánočních dárků a přáníček
 • vánoční hostina nejen pro bubáky
 • pátrání po stopách strašidel, pozorování stop ve sněhu, návštěva krmelce
 • zdravý životní styl – pohyb na čerstvém vzduchu, otužování, zdravé stravování
 • literární tvoření – skládáme báseň
 • hry a soutěže na sněhu, bobování
 • sportovní hry v tělocvičně´
 • vánoční a zimní výzdoba klubu – společné tvoření

Jarní období: březen, duben, květen

 • pozorování změn v přírodě
 • pátrání po příbytcích strašidel
 • velikonoční tvoření – výzdoba klubu, přáníčka, dekorace
 • výtvarné práce s čarodějnou tématikou, s jarní tematikou
 • tvoření ke Dni matek
 • Den země – úklid v klubu a jeho okolí
 • Známe naše město?
 • hýbeme se pro zdraví – pohybové hry venku i v tělocvičně
 • měsíc knihy – do knihovny za poznáním
 • vycházky s dopravní tematikou – řešení dopravních situací, prohlubování znalostí dopravních značek

Letní období: červen

 • hrátky na hřišti i v lese
 • stolní a společenské hry
 • náměty na letní výletování nejen za skřítky, čerty a strašidly
 • letní výtvarné tvoření
 • vyhodnocení celoroční hry Říše strašidel – cesta za pokladem
 • příprava na prázdniny – bezpečnost během letních prázdnin
 • poznáváme cizí země – strašidla v zahraničí
 • společný úklid Chobotnice

Novinky ze ŠK Chobotnice