Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Motto:

„U nás v klubu, já rád budu.“

O školním klubu Chobotnice

Školní klub je součástí základní školy. Školní klub (ŠK) se nachází mezi pavilonem prvního stupně a druhého stupně s přístupem do školní jídelny a tělocvičen.

Pro své aktivity využívá tři místnosti přímo v klubu:

  • počítačová učebna
  • odpočinková místnost
  • klub

Děti mohou využít k pohybovým aktivitám také venkovní školní stadion. Materiální podmínky jsou dobře zajištěny. V jednotlivých místnostech se nachází audiotechnika (DVD přehrávač, Hi-fi věž s CD přehráváním, Xbox s pohybovým senzorem Kinect), stolní tenis, stolní fotbal, elektronické šipky, výtvarné potřeby.

Ve školním klubu jsou děti pod vedením kvalifikovaných vychovatelek a vychovatelů s pedagogickým vzděláním. Ve školním klubu funguje pravidelná volnočasová činnost. Činnost a výchovné působení ŠK je zaměřeno na děti 4.–9. tříd, Základní školy Trutnov 2, Mládežnická 536, Trutnov 541 01, které jsou zapsány k řádné docházce do ŠK.

Cíle školního klubu jsou: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě, učit žáky chránit své zdraví, vážit si ho a být za ně zodpovědný, vychovávat k odstraňování negativních jevů – šikana, drogy, atd.

Provozní doba klubu

  • Pondělí: 06:00–07:45, 11:50–17:00
  • Úterý: 06:00–07:45, 11:50–17:00 (13:30–14:30 ZAVŘENO) 
  • Středa: 06:00–07:45, 11:50–17:00
  • Čtvrtek: 06:00–07:45, 11:50–17:00 (12:35–13:30 ZAVŘENO) 
  • Pátek: 06:00–07:45, 12:45–16:00

Poplatek za školní klub plaťte pouze přes účet školy!

Bez uhrazení poplatku za školní klub je vstup do klubu zakázán!

Novinky ze ŠK Chobotnice