Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Pravidla výuky 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Kategorie: COVID-19, Škola

Vážení rodiče, jak již určitě víte, na základě rozhodnutí vlády ČR končí žákům 1. a 2. tříd 17. 11. distanční výuka a od 18. 11. se vrací do školy. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka, ale za speciálních podmínek.

Aby nástup dětí byl bezproblémový a byla dodržena všechny hygienická pravidla, zasílám Vám následující informace.

Základní pravidla

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci i další osoby, pohybující se ve škole, mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (nezapomeňte tedy dát svým dětem dostatečný počet roušek).
 • Pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahují:

Výuka

 • Po-Pá 1.-4. vyučovací hodina, bez dělené výuky
 • bez HV a TV.
 • Po obědě budou nabízeny individuální nebo skupinové konzultace (doučování).
 • Nástup do školy – hlavním vchodem:
  • 1.A 7.40 h
  • 1.B 7.50 h
  • 1.C 8.00 h
  • 2.A 7.45 h
  • 2.B 7.55 h

Školní družina

(provoz umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy)

 • Ranní provoz od 6.00 h.
 • Odpolední provoz do 16.00 h.
 • Vzhledem k dotazům a i mediálním sdělením bych Vás rád informoval o tom, že i  během ranní družiny budou děti v homogenních skupinách – každá třída tedy bude mít své ranní oddělení a žáci z různých tříd se nebudou míchat. Jen je důležité, aby děti při nástupu do školy dodržely pravidlo 3R.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (za školní jídelnou na rampě).
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Nezapomeňte svým dětem objednat obědy!

Zároveň bych Vás chtěl upozornit na to, že od 18. 11. 2020 samozřejmě končí pro žáky 1. a 2. tříd distanční výuka – nebude tedy probíhat ani výuka kombinovaná, kdy část žáků se učí prezenčně a část distančně.

S pozdravem Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy