Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace výuky 12.-30.10.

Kategorie: COVID-19

Vážení rodiče,
níže uvádím opatření v organizaci výuky pro období od 12. do 30. října 2020. Věnujte jim prosím pozornost:

 • v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 mají 6. a 7. třídy prezenční výuku (budou fyzicky přítomni ve škole) a 8. a 9. třídy distanční výuku (z domova),
 • v týdnu od 19. do 23. 10. 2020 to bude naopak,
 • v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 výuka probíhat nebude (26. a 27. volno na základě rozhodnutí MŠMT, 28. státní svátek, 29. a 30. podzimní prázdniny)

 • výuka bude probíhat v kmenových třídách jednotlivých tříd, žáci se budou přesouvat pouze na dělenou výuku, a to v doprovodu vyučujících, třídy se nebudou na výuku “promíchávat”
 • výuka výchov bude probíhat pouze prezenčně, a to pouze v týdnu, kdy daná třída bude mít prezenční výuku
 • pravidla distanční výuky (viz červený štítek v sekci COVID-19 na webu školy) zatím nezavádíme – k tomu dojde až v případě, pokud po 30. 10. 2020 budou opatření pokračovat
 • tělesná výchova nebude probíhat v tělocvičnách (platí pro I. i II. stupeň)
 • prosíme informujte znovu děti o důsledném dodržování 3 R (roušky, ruce, rozestupy). Upozorňujeme na to, že na škole nemáme žádného žáka, který by byl na základě výjimek stanovených MZ osvobozen od nošení roušek sledujte, prosím, případné změny v rozvrhu svého dítěte.

 • I. stupeň normální chod
 • Školní družina – normální chod
 • Školní klub Chobotnice – MIMO PROVOZ, nebudou v provozu ani kroužky KZČ
 • z rozhodnutí MZ jsou uzavřeny i tělocvičny
 • II. stupeň:
  • týdenní střídání (prezenční výuka) – SUDÝ týden – 6.-7. třídy, LICHÝ týden – 8.-9. třídy
  • změna v umístění tříd u 7.C -> B 318, 8.B -> B 309
  • dojde k částečnému omezení pohybu žáků po budově školy
  • bez odpolední výuky -> v pondělí v lichém týdnu budou odpolední hodiny TV a VV zrušeny
   => ostatní hodiny se přesunou na šestou vyučovací hodinu
 • ŠJ – stravování:
  • v době prezenční výuky mají žáci obědy i nadále přihlášeny
  • v době distanční výuky mají obědy odhlášeny – mohou si ale oběd v době distanční výuky přihlásit, a to rovněž za dotovanou cenu, ale navýšenou o cenu obalu (zataveno v přepravním obalu, výdej 12:30 – 13:00 h na rampě za školní jídelnou, cena obalu bude dodatečně vyúčtována podle počtu odebraných obědů) – výhodná možnost zajistit dětem oběd v obalu, který umožňuje např. ohřev v mikrovlnné troubě

Mgr. Zdeněk Géc
ředitel školy