Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace distanční výuky 2021/22

Kategorie: COVID-19
  • stručný výňatek ze školního řádu
  • celý režim při nastalé distanční výuce si nastudujte přímo ve školním řádu umístěném na webu školy
  1. Výuka časově kopíruje stálý rozvrh žáka.
  2. Online hodiny probíhají s využitím služby Google Meet a jsou v rozvrhu pevně vyznačeny vedením školy (v eŽK -> DisV). Ostatní výuka probíhá formou samostudia (SamS).
  3. Výuka předmětů výchovného charakteru probíhá formou dlouhodobých projektů.
  4. Žáci 4.-9. ročníku mají práci na následující týden zadanou v Učebně (Google Classroom), a to nejpozději v pondělí v 8.00 h.
  5. Žáci 1.-3. ročníku mají práci na následující týden zadanou prostřednictvím týdenního plánu umístěného ve sdílené složce, a to nejpozději v pondělí v 8.00 h.
  6. Žákům bez možnosti digitální výuky a tisku materiálů pro výuku budou ve škole k dispozici tištěné materiály.

V případě kombinované výuky (více než polovina žáků třídy na distanční výuce) se výuka řídí dle pokynů vyučujícího daného předmětu.