Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též „GDPR“)

Zabezpečení webových stránek

 1. Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení tak odpovídá požadavku GDPR.
 2. Při provozu tohoto webu poskytovatel hostingu používá programový firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

Cookies

 1. Naše organizace nevyužívá žádné informace obsažené v cookies.

Kontaktní formulář

 1. Při zasílání informací a osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu využíváme tyto informace výhradně k vyřízení komunikace s vámi a vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Buďte prosím trpěliví, když vás občas webová stránka vyzve k poskytnutí souhlasu. Tento souhlas nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, nebo abychom Vám zasílali nevyžádanou reklamní poštu.

Soulad s GDPR

 1. Naše organizace má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.
 2. Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný „Plán řízení bezpečnostních incidentů“, aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobních údajů.
 3. Mějte na paměti, že naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce.
 4. Naše organizace spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

Dozorový úřad

 1. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
  • Název: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
  • Adresa: Mládežnická 536, 541 02 Trutnov
  • E-mail: mladeznicka@zsmltu.cz
  • IČO: 64201147
 2. Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:
 3. V případě potřeby odborné pomoci se můžete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vaše práva

 1. Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.
 2. Zažádat u naší organizace, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.
 3. Zažádat u naší organizace o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.
 4. Vznést vůči naší organizaci žádost „Být zapomenut“. Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut „Být zapomenut“ po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

Formuláře

 1. Pomocí níže uvedených formulářů se na nás můžete kdykoliv obrátit, připravili jsme je tak, abyste s případným vyplněním neměli žádný problém.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje u jednotlivých subjektů údajů v následujícím rozsahu: