Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Zážitkový workshop „Mám svůj sen“

Kategorie: Škola

Ve středu 16.5.2023 si žáci devátých tříd užili zážitkový workshop, který jim pomocí metod dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky nabídl pohled na rok 1968 očima postav žijících v jednom činžovním domě. Ve hře v roli si žáci uvědomili, jaké dosahy měla invaze na obyčejné lidi a jak mnohdy změnila jejich životní sny, plány a představy.Na … pokračování

Zážitkový vzdělávací workshop „Doma a jinde“

Kategorie: Škola, Uncategorized

24.1. 2023 proběhl zážitkový vzdělávací workshop „Doma a jinde“, ve kterém se žáci 9. tříd během 4 vyučovacích hodin seznámili s postupnou proměnou společenské atmosféry 30.let v ČSR prostřednictvím osudu mladé dívky. Workshop ukázal v dobových reáliích principy fungování demokracie, vzestup antisemitismu a xenofobie a představil fenomén uprchlictví. Program byl realizován organizací Post Bellum a financován Královéhradeckým krajem. … pokračování

Olympiáda v českém jazyce

Kategorie: Škola

Ve středu 11.1. 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 9 žáků 8. tříd a 10 žáků 9. tříd. Během 60 minut řešili formulačnínedostatky ve větách, souvětí s různým významem, úkoly k citátu od J. Lennona,vysvětlovali komický účinek vtipu z jazykového hlediska. Jako slohový úkol měli téma„Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“. Maximální počet … pokračování

Dějepisná olympiáda

Kategorie: Škola

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo ve středu 7. prosince. Letošního kola se ujala Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. A hned nasadila vysokou laťku. Za téma zvolila“ Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992.“ Téma, kterému se žáci věnují až v druhém pololetí 9. ročníku. Předpokladem úspěšného … pokračování

Dějepisná olympiáda

Kategorie: Škola

Okresní kolo, které proběhlo 23. 3. na ZŠ Komenského, skončilo pro Martina Kuchaře z 9. C velkým úspěchem. Umístil se na druhém místě, a tím si zajistil i postup do krajského kola.  Ale začněme pěkně popořádku. Na začátku února se do školního kola dějepisné olympiády přihlásilo celkem patnáct žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Téma … pokračování

Olympiáda v ČJ

Kategorie: Škola

V pondělí 24. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 9 žáků 8. tříd a 13 žáků 9. tříd. Během 60 minut řešili nevhodně zformulovaná souvětí, vztah mezi psaním a výslovností hlásek, příbuzná slova, různé významy špatně zformulovaných vět, částice a rozkazovací způsob. Jako slohový úkol měli téma „U … pokračování