Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Zážitkový vzdělávací workshop „Doma a jinde“

Kategorie: Škola, Uncategorized

24.1. 2023 proběhl zážitkový vzdělávací workshop „Doma a jinde“, ve kterém se žáci 9. tříd během 4 vyučovacích hodin seznámili s postupnou proměnou společenské atmosféry 30.let v ČSR prostřednictvím osudu mladé dívky. Workshop ukázal v dobových reáliích principy fungování demokracie, vzestup antisemitismu a xenofobie a představil fenomén uprchlictví. Program byl realizován organizací Post Bellum a financován Královéhradeckým krajem. V úvodní části se lektoři představili a seznámili formou různých aktivit s 28 zúčastněnými deváťáky. Program byl rozdělen na dvě části. V první se žáci ve skupinkách seznámili s atmosférou 30.let. Každá skupinka měla přidělenou jednu politickou stranu a nejprve obhajovala její politiku a poté se prostřednictvím rozhlasu vyjadřovala k norimberským zákonům a řešila situaci skupiny Židů po obsazení Rakouska. Žáci se úkolů zhostili na výbornou. Po přestávce následovala druhá část programu, kde žáci opět pracovali ve skupinkách s příběhem židovské dívky Evy Kalinové od roku 1930, kdy jí bylo 17 let, až do roku 1939, kdy se rozhodovala pro odjezd do Palestiny. Žáci nejprve na základě lístečků s informacemi zpracovali život Evy výtvarnou formou a potom na scéně předváděli jednotlivé roky Evina života prokládané krátkým videem o dobové situaci, závěrečnou scénku předvedli lektoři. Lektorka pak přečetla ukázky z velmi emotivního deníku Evy a lektor dovyprávěl příběh. Většina žáků se velmi aktivně zapojila do hraní scének. V závěru pak všichni zhodnotili, co nejdůležitějšího si z programu odnesli.