Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Třídní výlet 7.tříd

Kategorie: Škola

Tento výlet byl zařazen do šablon s programem „Příběh ztraceného hradu“, který navazuje na učební blok Vrcholný středověk – hospodářství a společnost a doplňuje učivo dějepisu pro 7. třídy, a díky zařazení do šablon byl zdarma.

Během první části programu jsme prošli stálou expozici archeologických nálezů v havlovickém minimuzeu s expozicí Vízmburk, která vypovídá o životě posledních obyvatel hradu Vízmburk. Chvíli jsme se vydováděli ve sportovním areálu.

Druhá část programu se odehrála ve venkovním areálu tajuplné zříceniny hradu. Postupně jsme prošli rekonstrukce obytných i hospodářských budov. Prošli jsme vyčištěným nádvořím s opravenou studnou a takřka zrekonstruovanou vlčí jámou po padacím mostu. Navštívili jsme šatlavu a hodovní místnost. Zastavili jsme se u hliněné pece, mohli jsme si koupit upomínkové předměty. Dozvěděli jsme se, že výsledkem bude opravený a zastřešený hrad. V hradním příkopu jsme viděli nové pódium pro účinkující při kulturních akcích. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu ze středověké kuše, z luku, obléci  si kroužkovou košili a uchopit meč či dýku. Odvážlivci si vyzkoušeli i mučící nástroje. Před příjezdem autobusu jsme se osvěžili v Úpě a pak už hurá domů.

Fotografie z výletu si můžete prohlédnout v albu 7.třídy Příběh ztraceného hradu Vízmburk.

7. třídy