Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

 

Školní klub Chobotnice

   Motto:

„U nás v klubu, já rád budu“

 

Školní klub je součástí základní školy. Školní klub (ŠK) se nachází mezi pavilonem prvního stupně a druhého stupně s přístupem do školní jídelny a tělocvičen.

Pro své aktivity využívá tři místnosti přímo v klubu (počítačová učebna, odpočinková místnost, klub). Děti mohou využít k pohybovým aktivitám také venkovní školní stadion. Materiální podmínky jsou dobře zajištěny. V jednotlivých místnostech se nachází audiotechnika (DVD přehrávač, Hi-fi věž s CD přehráváním, Xbox pohybový senzor), stolní tenis, stolní fotbal, elektronické šipky, výtvarné potřeby. Ve školním klubu jsou děti pod vedením kvalifikovaných vychovatelek a vychovatelů s pedagogickým vzděláním. Ve školním klubu funguje pravidelná volnočasová činnost. Činnost a výchovné působení ŠK je zaměřeno na děti ve věku od 10-ti do 15-ti let, Základní školy Trutnov 2, Mládežnická 536, Trutnov 541 01, které jsou zapsány k řádné docházce do ŠK.

Cíle školního klubu jsou: podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k lidem, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě, učit žáky chránit své zdraví, vážit si ho a být za ně zodpovědný, vychovávat k odstraňování negativních jevů – šikana, drogy, atd.

 

 

Provozní doba           

Pondělí    06:00 – 07:45      11:50 – 17:00

 
Úterý       06:00 – 07:45      11:50 – 17:00
(13:30 - 14:30 ZAVŘENO) 

 

Středa      06:00 – 07:45      11:50 – 17:00

 

Čtvrtek       06:00 – 07:45      11:50 – 17:00
(12:35 - 13:30 ZAVŘENO) 

 

Pátek       06:00 – 07:45       12:45 – 16:00

 

Poplatek za školní klub platit pouze přes účet školy!!!

Bez uhrazení poplatku za školní klub je vstup do klubu zakázán!

 

Základní škola, Trutnov 2 

Mládežnická 536

Trutnov 2

541 02

 

Bc. Robert Drápal
Simona Jehličková
Daniel Kuchař
 

Telefon:

499 859 998 - školní klub

499 859 956 - kancelář školního klubu 

499 859 951  - kancelář školy