Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Malý krok pro vás, ale mnoho kroků pro Mládežku

Kategorie: Škola, Sport

A je to, není to jen slogan oblíbené dvojice Pata a Mata, ale opravdu je to hotové. Na začátku roku jsme si položili otázku, kolik taková základní škola může nachodit kroků? Proto jsme se jako tělocvikáři zamysleli a řekli jsme si, že to zjistíme. Pozvali jsme ke sdílení všechny naše žáky a čekali, jak to dopadne. Určitě čekáte na výsledek. A jak to vlastně probíhalo? Přihlášené třídy do naší výzvy si každý měsíc sečetly své kroky a nasdílely na společné místo, kde se kroky sčítaly. Výzva probíhala celý školní rok a kroky se množily a množily a výsledný počet? Úžasný!!! Dostali jsme se na 71 800 000 tisíc kroků!!! Úchvatné číslo.


Do výzvy byla zapojena 1.A (8 204 881 kroků), 4.A (13 879 411 kroků), 4.B (18 474 943 kroků), 4.C
(18 074 009 kroků), 8.A (1 484 602 kroků), 8.B (11 700 371 kroků), družina (16 786 kroků).


Všem zapojeným třídám moc děkujeme a třeba v novém školním roce zkusíme výzvu posunout
k ještě vyšším hodnotám.


Moc děkujeme. Tělocvikáři