Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Volby do školské rady – 7. funkční období

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení kolegové,
září se uskuteční volby do školské rady pro volební období 2023 – 2026. Rádi bychom vás
v souladu s Volebním řádem školské rady vyzvali k podání návrhů kandidátů na funkci ve
školské radě, a to nejpozději do 12. září 2023. V případě kandidátů za „oprávněné osoby“
uvádějte kromě příjmení, jména a titulu rovněž věk kandidáta a jeho povolání – zaměstnání.
Své návrhy posílejte na e-mail: lidmila.kurikova@zsmltu.cz. Zároveň vás prosíme, abyste
kandidaturu s navrženým kandidátem předem projednali.

Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů volí
zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen „oprávněné osoby“, a třetinu členů volí
pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“. Funkční období členů školské rady trvá
tři roky.

Volby proběhnou 22. září 2023 elektronickým způsobem hlasování (formou ankety
v informačním systému školy Bakaláři). Listina kandidátů navržených „oprávněnými
osobami“ a „pedagogy“ bude zveřejněna 14. září 2023 na webu a úřední desce školy.
Případné dotazy zodpovíme na telefonu 499 859 991.

Za přípravný výbor Ing. Lidmila Kuříková