Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Nabídka zájmových kroužků a kurzů na šk. rok 2022-23

Kategorie: KZČ Eldorádo
 • Kroužky zahajují svou činnost postupně na přelomu září a října 2022 (nejdříve však v týdnu od 19. 9. 2022) a končí poslední týden v květnu 2023.
 • Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do čtvrtka 15. 9. 2022. Přihlášku můžete také poslat elektronicky e-mailem či vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu na 2. stupeň ZŠ
  .
 • O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány šk. rozhlasem a na nástěnkách. Děti 1. – 3. tř., děti a mládež z ostatních škol budou na první schůzku pozváni písemně (SMS, E-ŽK, e-mail, papírová pozvánka) či telefonicky. Při odevzdání přihlášky po termínu, si každý účastník musí zjistit termín 1. a dalších schůzek sám.
 • Rodiče svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku a zavazují se uhradit školné.
 • Školné v plné výši je nutné uhradit do 15. 11. 2022 Pokud nebude školné do tohoto termínu uhrazeno, bude přihláška k zájmové činnosti automaticky považována za zrušenou a nebude umožněna účast na dalších schůzkách zájmového útvaru. Školné uvedené u jednotlivých zájmových útvarů je částka za celý školní rok 2022-2023.
 • Všechny další finanční příspěvky (uvedené s * u jednotlivých zájmových útvarů) jsou vybírány sportovními sdruženími, která zajišťují účast jednotlivých sportovců v oficiálních soutěžích sportovních svazů. Na jejich výši nemáme vliv a uvádíme je jen orientačně vč. názvu organizace.
 • Jestliže se účastník hlásí do kroužku či kurzu, který navštěvoval v minulém roce, musí v daném termínu opět odevzdat  řádně vyplněnou přihlášku (osobně, poštou, mailem, e-ŽK)!
 • Do každého kroužku či kurzu musí být vyplněna samostatná přihláška.
 • Pokud na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení závažného důvodu přestane dítě do zájmového kroužku či kurzu docházet, nebude mu školné vráceno!
 • Za závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být člen ze zájmového kroužku vyloučen. O tomto rozhodnutí jsou rodiče informováni prostřednictvím pracovníků KZČDM.
 • Pravidelné termíny schůzek jednotlivých kroužků budou upřesněny v průběhu září 2022 dle počtu přihlášených.

Informace v KZČ“Eldorádo“ ZŠ Mládežnická 536, 54102, Trutnov 2

na tel. č. 499 859 956,   731 106 065  nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz .

>>> NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ 2022 / 23 (pdf) <<<

>>> PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ FORMÁT PDF nebo FORMÁT DOCX <<<