Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023

Kategorie: Škola

Organizace výuky:

 • Nástup žáků do školy ve čtvrtek 1. 9. 2022
 • Přivítání žáků
  • 1. třídy v 8:00 h před pavilonem A (pavilon 1. – 3. tříd), v případě deště v učebnách dle pokynů ped. pracovníků, rodiče srdečně zveme, aby doprovodili své děti do tříd
  • 2. – 9. třídy v 8:00 h v kmenových učebnách
 • První školní den
  • „výuka“ probíhá pouze jednu vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů, pro žáky 1. – 3. tříd je k dispozici školní družina (do 16:00 h), pro žáky 4. – 9. tříd školní klub Chobotnice (do 12:00 h)
  • školní tašky nejsou potřeba, přezůvky také ne
  • školní jídelna bude v provozu; přístup pro žáky, kteří nebudou ve školní družině vchodem od kina, a to od 11:00 do 12:30 h
 • Výuka v pátek 2. 9. 2022
  • v tomto dnu bude „výuka“ probíhat v upraveném režimu na základě organizačních pokynů třídního učitele
  • školní družina i školní klub budou v provozu
 • Od 5. 9. 2022 bude výuka probíhat dle rozvrhu
 • Úvodní informativní schůzky pro rodiče
  • 1. třídy – 1. 9. 2022 od 17:00 h
  • 2. – 5. třídy – 8. 9. 2022 od 16:00 h v kmenových učebnách
  • 6. – 9. třídy – 8. 9. 2022 od 17:00 h v kmenových učebnách

Informace ze školní družiny:

 • Zápis do školní družiny stále probíhá, kapacita školní družiny zatím nebyla naplněna, dodatečné přihlášení dětí tak bude možné až do výše plné kapacity
 • Provoz školní družiny bude zahájen 1. 9. 2022, a to od 6:00 – 16:00 h
 • Organizační řád ŠD pro školní rok 2022/2023 najdete na webu školy www.zsmltu.cz, na stránkách ŠD. Také bude vyvěšen na nástěnce ŠD u šaten.
 • Rodiče žáků 1. tříd seznámí vedoucí vychovatelka s organizačním řádem a další informace podá na rodičovských schůzkách 1. 9. 2022

Gabriela Hofmanová, vedoucí školní družiny

Informace ze školního klubu Chobotnice:

 • Školní klub zahajuje pravidelný provoz (pro přihlášené žáky) od 2. 9. 2022, a to od 6:30 h do 7:45 h a od 12:00 h do 16:00 h (od 5. 9. 2022 provozní doba již dle rozvrhů a organizačního řádu)
 • Organizační řád ŠK pro školní rok 2022/2023 najdete na webu školy www.zsmltu.cz nebo na stránkách ŠK. Také bude vyvěšen na nástěnce ŠK u šaten

Informace z klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:

 • Podrobné informace budou zveřejněny v září ve školním Zpravodaji a na webu školy

Daniel Kuchař, vedoucí školních klubů

Informace ze školní jídelny:

Vážení strávníci a rodiče,

se začátkem nového školního roku bych Vám ráda sdělila několik důležitých informací týkajících se školní jídelny.

I nadále budeme připravovat tři druhy jídel. Výběr je možný provádět na objednacích boxech ve škole, po internetu a v případě nutnosti i osobně na pokladně školní jídelny. Tuto možnost mají strávníci bez rozdílu věku od první až po devátou třídu.

V případě využití objednávání stravy po internetu se pro získání přístupového jména a hesla spojte s kanceláří ŠJ – telefonem (499 859 967), mailem (jidelna@zsmltu.cz) nebo osobně. Při využívání tohoto způsobu objednávání stravy můžete bez obav a jednoduše pomoci svému dítěti s výběrem oběda v klidu domova. Rovněž vám to umožní dohlédnout na to, aby oběd byl správně odhlášen nebo aby vaše dítě mělo vybráno to jídlo, které má rádo. Při výběru obědů pro menší děti doporučuji úzkou spolupráci rodičů s dětmi.

Strávníci mají ve dnech, kdy probíhá výuka, obědy automaticky přihlášené a objednaný první druh jídla. Pokud chtějí jinou volbu nebo jídlo odhlásit, je třeba toto provést do 13:00 h den předem. Ve výjimečných případech (např. náhlé onemocnění dítěte) lze odhlásit oběd i v den jeho odběru, a to do 7:00 h (k dispozici záznamník) nebo první den jeho nepřítomnosti odebrat oběd do kastrůlků.

Pro dospělé strávníky nabízíme možnost zakoupení oběda ke konzumaci v jídelně nebo k odnosu v jídlonosiči v čase 10:30 – 11:15 h.

Platby za obědy probíhají zálohově, tzn. předem, vždy k 15. dni předchozího měsíce. Srážku z banky provede jídelna a pro platbu složenkou podklady dostanete přibližně 10. den v předcházejícím měsíci. Pro platby složenkou je zasíláno pouze informační sdělení o výši platby a variabilním symbolu, neboť většina rodičů platbu uskutečňuje prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro ty rodiče, kteří platí složenku na poště, bude toto sdělení dostatečně podrobné, aby složenku mohli na poště pohodlně vyplnit.          

                                                                       Bc. Dvořáková Lenka, vedoucí školní jídelny

Provoz kanceláře školy v době prázdnin:

1. – 9. 7. 2022 v době od 8:00 do 10:00 a 24. 8. – 31. 8. 2022 v době od 8:00 do 15:00 h

Doporučujeme dohodnout si schůzku na tel. čísle 499 859 951

Pedagogičtí pracovníci jsou k dispozici od 25. 8. 2022