Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Doplňovací volby do školské rady

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

na začátku září se uskuteční doplňovací volby do školské rady pro období 2022-2023. Musí být zvoleni dva noví členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy, dále jen „oprávněných osob“, a to z toho důvodu, že děti stávajících členů školské rady za „oprávněné osoby“ přestanou být s koncem školního roku 2021/22 žáky školy.

Rádi bychom vás tak v souladu s Volebním řádem školské rady vyzvali k podání návrhů kandidátů za „oprávněné osoby“ na funkci ve školské radě, a to nejpozději do 19. června 2022. U navrhovaných kandidátů uvádějte kromě příjmení, jména a titulu rovněž věk kandidáta a jeho povolání – zaměstnání. Své návrhy posílejte na e-mail: lidmila.kurikova@zsmltu.cz . Zároveň vás prosíme, abyste kandidaturu s navrženým kandidátem předem projednali.

Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen „oprávněné osoby“, a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.

Volby proběhnou v září 2022 elektronickým způsobem hlasování (formou ankety v informačním systému školy Bakaláři). Listina kandidátů navržených „oprávněnými osobami“ bude zveřejněna 29. srpna 2022 na webu a úřední desce školy.

Případné dotazy zodpovíme na telefonu 499 859 991.

Za přípravný výbor Ing. Lidmila Kuříková