Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Ukliďme okolí naší školy

Kategorie: Škola

V pátek 22. dubna, na Den Země, proběhl u nás ve škole další branně-ekologický den. A tentokrát jsme si řekli, že pro tu naši Zemi opravdu něco uděláme. Vyučující dostali k dispozici pytle a rukavice, poučili své žáky o možných rizicích a pak už se všichni, od prvních po deváté třídy, vydali do okolí školy sbírat odpad.

Jednotlivé ročníky měly předem určené úseky, např. směr Dvoračky nebo K Pěti bukům, po cyklostezce, Ke Statku v Horním Starém Městě, a také místo, kde složit pytle s odpadem. Žáci se úklidu zhostili výborně a podařilo se nasbírat opravdu velké množství odpadu. Svozové auto technických služeb bylo plné. Kromě klasického nepořádku byl smutný pohled zejména na vyhozené pneumatiky, nábytek nebo odpad ze stavby. Přitom sběrný dvůr máme ve městě zcela zdarma a kousek za rohem.

Nyní můžeme jen doufat, že nám čisto v okolí školy zůstane co nejdéle a také, že si nejenom žáci, ale i lidé, kteří si naší aktivity určitě všimli, problém s odpadem uvědomí.

Chtěli bychom poděkovat městu Trutnov a Technickým službám Trutnov za zajištění svozu odpadu.

Mgr. Jan Roza