Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Jsme, jací jsme ve 3. třídách

Kategorie: Škola

Ve středu 30. března 2022 proběhl ve 3. třídách preventivní program zaměřený na spolupráci, komunikaci a toleranci mezi spolužáky.

Společným prožitkem a zkušeností jsme poznávali stejné znaky, odlišnosti a zdravotní omezení mezi lidmi. Naučili jsme se respektovat odlišnost druhých a seznámili jsme se životem lidí s mentálním postižením.

Děkujeme za spolupráci a za přípravu celého programu paní učitelce Mgr. Haně Váňové, paní učitelce Ing. Iloně Kutové a žákyním z 2. stupně.

Společně jsme si připomněli, jak je důležité respektovat jeden druhého.

Učitelky 3. tříd