Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Trutnov rozdá roušky v pondělí

Kategorie: Škola

Trutnov, 12. února 2021 – Ve čtvrtek 11. února rozhodla vláda ČR o mimořádné dodávce ochranných ústenek do okresů, které jsou nejvíce postižené onemocněním COVID-19. Dodávka 250 tisíc roušek dorazila v pátek odpoledne také na ORP Trutnov. Sociálně slabí občané Trutnova si je budou moci vyzvednout v pondělí 15. února.

Usnesení vlády ČR ze čtvrtka 11. února zavádí mimo jiné opatření nosit jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to:

– ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,

– v prostředcích veřejné dopravy,

– na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Klasické látkové roušky či šály a kapesníky nestačí. Vláda ČR proto rozhodla svým usnesením č. 122/2021 Sb., že do trutnovského okresu pošle ze skladu státních hmotných rezerv 500 tisíc kusů ochranných ústenek pro sociálně slabé občany. Pro oblast ORP Trutnov nakonec dorazilo 250 tisíc kusů místo původně avizovaných 310 tisíců. Náklad přivezli na Městský úřad Trutnov členové Hasičského záchranného sboru KHK. „Dodávku ústenek pro Trutnov a jeho okolní obce jsme obdrželi dnes odpoledne a přerozdělili ji.  V sobotu si je vyzvednou starostové jednotlivých obcí, kteří je dále rozdistribuují svým občanům,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Občané Trutnova si roušky mohou vyzvednout v pondělí v době od 12:00 do 19:00 na celkem 7 distribučních místech. Rozdělení města na distribuční okrsky kopíruje školské obvody a spádové oblasti jednotlivých škol. Jedinou výjimkou je změna u ZŠ kpt. Jaroše, která bude nahrazena výdejním místem ve vstupní hale budovy Městského úřadu Trutnov. „Zároveň s ohledem na hustotu obyvatel v Horním Starém Městě jsme přidali jedno distribuční místo v této lokalitě, tudíž kromě ZŠ Mládežnická se roušky budou vydávat také v klubovně hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů HSM,“ dodává trutnovský starosta.

Oproti původně avizovaným čtyřem kusům na osobu obdrží každý občan pouze tři, a to z důvodu snížení počtu ústenek, které do Trutnova dorazily. „Rád bych připomenul, že tato mimořádná dodávka je především pro ty občany, kteří nemají možnost či prostředky si roušky jinak opatřit,“ vysvětluje Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova. Zájemci o ústenky se prokáží občanským průkazem, popř. rodným listem u osob mladších 15 let. „Pokud na distribučních místech vzniknou fronty, žádáme občany, aby dodržovali dostatečné rozestupy a další protiepidemická opatření,“ uzavírá trutnovský starosta.

Výdejní místa:

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165 (vestibul budovy)

Hasičská zbrojnice SDH HSM, Dlouhá 667 (klubovna)

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 (předsálí kina)

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 (vestibul bočního vchodu, přístup z parkoviště – Služba škole)

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 (vestibul hlavního vchodu)

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 (u hlavního vchodu)

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 (u vstupu do tělocvičny, zadem z Benešovy ul.)

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz

Výdejní místa – roušky (PDF)