Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Kategorie: Škola

V souvislosti se změnami v organizaci výuky s platností od 30. 11. 2020 zveřejňujeme podrobnější informace.

Základní pravidla

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci zůstávají v kmenových učebnách.
 • Žáci i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Výuka výchov (HV, VV, TV, ČaSP, ČvS, ICT) bude probíhat pouze prezenčně s náhradním vzdělávacím obsahem.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Pro distanční část turnusové výuky (6. – 8. třídy) se i nadále doplňuje tabulka s úkoly do týdenního plánu ve sdílené složce, vše se řídí pravidly pro distanční výuku.
 • Polední přestávku není umožněno žákům druhého stupně trávit ve škole.
 • Školní klub Chobotnice – MIMO PROVOZ.
 • Kroužky KZČ neprobíhají.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahují:

I. stupeň

 • 1. – 2. třídy – nadále viz „Organizace od 18. 11. 2020
 • 3. třídy
  • nástup do školy v 7.30 h
  • zahájení výuky v 8.00 h, konec výuky denně v 12.25 h (i v úterý)
  • z personálních důvodů ranní družina pro žáky 3. tříd neprobíhá, odpolední pouze do 15.00 h, a to v kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů (zachování homogenních skupin)
  • předčasné odchody žáků ze školní družiny jen na základě včasného informování třídního učitele (den předem)
 • 4.-5. třídy
  • standardní rozvrh
  • polední přestávky v případě zájmu dítěte v kmenové učebně (klub Chobotnice je uzavřen)

II. stupeň

 • 9. třídy
  • pouze prezenčně, standardní rozvrh
  • místo volitelných předmětů zařazena výuka Českého jazyka a Matematiky
 • 6. – 8. třídy – turnusově
  • sudý týden – PREZENČNĚ 6.AB + 7. třídy (6.C, 8. třídy distančně)
  • lichý týden – PREZENČNĚ 6.C + 8. třídy (6.AB + 7. třídy distančně)
  • místo volitelných předmětů zařazena výuka Českého jazyka a Matematiky

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Ostatní žáci si mohou od 10.30 h do 11.15 h stravu odebrat do jídlonosičů u výdeje na I. stupni (vchod od kina).

O případných dalších změnách Vás budeme včas informovat.