Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Volby do školské rady

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení kolegové,

21. září 2020 se uskuteční volby do školské rady pro volební období 2020 – 2023. Rádi bychom vás v souladu s Volebním řádem školské rady vyzvali k podání návrhů kandidátů na funkci ve školské radě, a to nejpozději do 11. září 2020. V případě kandidátů za „oprávněné osoby“ uvádějte, prosím, kromě příjmení, jména a titulu rovněž věk kandidáta a jeho povolání – zaměstnání. Své návrhy posílejte na e-mail: lidmila.kurikova@zsmltu.cz . Zároveň vás prosíme, abyste kandidaturu s navrženým kandidátem předem projednali.

Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen „oprávněné osoby“, a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Volby proběhnou 21. září 2020 elektronickým způsobem hlasování (formou ankety v informačním systému školy Bakaláři). Listina kandidátů navržených „oprávněnými osobami“ a „pedagogy“ bude zveřejněna 14. září 2020 na webu a úřední desce školy.

Případné dotazy zodpovíme na telefonu 499 859 991.

Za přípravný výbor Ing. Lidmila Kuříková