Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

IROP aneb Jak pokračuje přestavba dílen?

Kategorie: Škola

Již od ledna probíhá v rámci projektu „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“ (IROP) přestavba školních dílen. Jak jsme informovali v únorovém Zpravodaji, vedle nově vybavené klasické univerzální dílny vznikne moderní dílna rozdělená na tři části. Projekční studio vybavené počítači, tablety a robotickými systémy, pracoviště pro 3D tisk a na strojovou část moderní dílny vybavenou školními frézkami. Žáci si tak budou mít možnost vyzkoušet a pochopit propojení moderních technologií s výrobou.

Naším cílem je mimo jiné zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v následujících klíčových kompetencích:

  • technické a řemeslné obory,
  • práce s digitálními technologiemi,
  • přírodní vědy,
  • komunikace v cizích jazycích.

V rámci projektu budou realizovány také další aktivity, které zlepší podmínky ve škole a okolí. Bude řešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy školy, ale i ve vnitřních prostorách. Dojde k úpravě venkovních prostor, které bezprostředně navazují na prostory dílen a vznikne nové oddychové, relaxační místo, které bude zároveň sloužit jako venkovní učebna. Velký posun pak bude pro školu znamenat nadstandardní řešení vnitřní konektivity.

O tom, jak se všechny tyto změny již v průběhu příštího školního roku promítnou do výuky zase někdy příště.

Pěkné léto přejí všichni ze ZŠ Mládežnické.

Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele