Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Předškoláci u nás ve škole

Kategorie: Škola

Tak jako každý rok jsme pozvali na návštěvu naší školy naše předškoláky z nejbližších mateřských škol. Žáci čtvrtých a pátých tříd připravili krásné pozvánky, které jim před návštěvou školy přinesli zástupci druhých a třetích tříd do školky. Pak už jsme se těšili na jejich návštěvu, někteří také na shledání se svými bývalými učitelkami.

V úterý 12.3.2019 přišly děti z MŠ Čtyřlístek a ve čtvrtek 21.3.2019 z MŠ Srdíčko. Na chodbě u šaten je uvítal pan zástupce a za nás Karolína. Pak jsme si je rozdělily na tři skupiny a předvedli jim připravený program v tělocvičně, robotice a učebně. Potom jsme je odvedli na svačinku do školní jídelny. Koláčky, tak jako každý rok všem dětem moc chutnaly. Děkujeme našim kuchařkám, že nám je připravily. Po svačince jsme předškoláky konečně odvedli na návštěvu prvních tříd, kde se jich ujaly paní učitelky a naši prvňáčci. Nakonec jsme se ač neradi museli s předškoláky, plných dojmů, rozloučit.

Fotografie z návštěvy předškoláků si můžete prohlédnout v galeriích Návštěva předškoláků z MŠ Srdíčko a Návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek

zástupci školního parlamentu