Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Cykloturistický kurz

Kategorie: Škola, Sport

Na kole nejen dřina…

Jak již je tradicí na naší škole, tak se žáci osmých tří vydávají prozkoumat cyklostezky v okolí Železných hor a Horního Bradla. Cykloturistický kurz se konal hned v úvodu nového školního roku. Trochu jsme se obávali počasí, ale nakonec jsme se naší největší hrozby nemuseli bát, poněvadž počasí bylo přímo letní, jak se říká, na objednávku.

Žáci se po prvním seznamovacím cyklovýletu rozdělili do výkonnostních skupin. Tyto skupiny se pak vydávaly každý den brouzdat po krásách Železných hor. Dojeli na zříceninu hradu Oheb s kouzelným výhledem na Sečskou přehradu, poznali písečné břehy vodní nádrže Seč, navštívili rozhledny Zubří a Bojka, nejzdatnější z jezdců se zajeli podívat do vypálené osady Ležáky atd. Díky skvělému počasí jsme se mohli věnovat i zábavě a her v táboře a odbourat nepřátelskou atmosféru mezi „Ačkem“ a „Béčkem“. Mohu říci, že se to partičce učitelů, v čele s třídními učiteli, povedlo podle jejich představ. Celý korz proběhl na podtrženou jedničku, jako potvrzení toho, čeho jsme chtěli dosáhnout, přidám jeden mail, který jsme obdrželi od jedné maminky žáka, který se kurzu účastnil.

Poděkování patří žákům, kteří nám učitelům kurz zpříjemnili. Další poděkování patří paní učitelce Mgr. Soně Knapové, která nám svými úžasnými pokrmy plnila hladová břicha. Poděkování patří třídním učitelům Mgr. a Bc. Jiřímu Erbenovi a Mgr. Janu Rozovi, kteří se věnovali dětem, taktéž instruktorům panu Jiřímu Skučkovi a Michalu Bogáňovi za pomoc udělat kurz takový jaký byl.

Bc. Jiří Šembera, kabinet TV

Kompletní fotogalerie z cykloturistického soustředění 2018