Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

7.–8. dubna 2022
pavilon I. stupně (růžový)

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

níže uvádíme podrobné informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Kvalitní výuka, přívětivá atmosféra, příjemné prostředí a nadstandardní nabídka volnočasových aktivit. To jsou atributy, které nabízí naše škola. Škola, do které se vaše děti budou každý den těšit.

Jak se k nám zapsat ve 3 krocích

Registrace bude spuštěna 26. 3. 2022 v 8.00 hodin / ukončena 6. 4. 2022 v 23:59 hodin

1. Vygenerujte žádost

Klikněte na odkaz Zapsat dítě do 1. třídy a vyplňte formulář, který se Vám zobrazí.

 • osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte a Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů
 • na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).

2. Registrujte si termín

Zvolte termín a čas zápisu a dokončete registraci.

3. Přijďte s prvňáčkem a dokumenty do školy

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu pdf a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. Žádost vytiskněte, podepište a vezměte s sebou v den zápisu do školy. Zároveň si připravte rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

 • budeme rádi, když do žádosti doplníte i údaje, které nebyly součástí elektronického formuláře (např. zdravotní stav dítěte a dovednosti, zda budete žádat o zařazení do školní družiny)
 • máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej do kolonky Poznámky/přání ve Volitelných položkách (prosíme, uveďte max. 1 požadavek)

Pokud jste si při registraci nevybrali žádný z volných termínů, určitě přijďte 7. nebo 8. dubna v čase od 14.40 do 18.00 hodin do školy. Budeme se Vám rádi věnovat. S sebou vezměte vyplněnou Přihlášku k zápisu (PDF), rodný list dítěte a občanský průkaz.

Chci požádat o odklad školní docházky

A. Jsme rozhodnuti pro odklad

Klikněte na odkaz Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF), vytiskněte si ji, vyplňte a podepsanou doručte nejpozději do 30. 4. 2022 do školy, a to včetně těchto příloh:

 • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Doručení žádosti a doporučujících posouzení můžete provést některým z následujících způsobů:

 1. osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.00 h,
 2. datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: mladeznicka@zsmltu.cz,
 4. vhozením v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
 5. odesláním v obálce poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.

B. Nejsme si jisti odkladem a chceme zažít zápis

Postupujte podle návodu Jak se k nám zapsat ve 3 krocích. Ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky -> zatržítko – Budeme pro dítě žádat odklad. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo přidělené Vašemu dítěti. V žádosti prosím doplňte místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a své datum narození. Podepsanou žádost s sebou přineste v den zápisu do školy.

Často kladené otázky

Jaká jsou kritéria přijetí?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Jakého věku jsou zapisované děti?

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/23 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Jakou formou bude oznámeno rozhodnutí o přijetí?

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 10. 5. 2022.
Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.
O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 9. 5. 2022 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mohu mít přání ohledně budoucího spolužáka?

Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej do kolonky Poznámky/přání ve Volitelných položkách (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Jak je nakládáno s osobními údaji?

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Potřebuji kontaktní údaje školy

Datová schránka: zmj4xpg
E-mail: mladeznicka@zsmltu.cz
Telefon: 499 859 951
Adresa: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4

Máte jiné dotazy? Neváhejte nás kontaktovat

V případě dalších dotazů kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Michala Strnada na e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohl telefonicky kontaktovat a informovat.

Školský obvod Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536

 • Akátová, Horní Staré Město
 • Alpská, Horní Staré Město
 • Anenská, Dolní Staré Město, Dolní Předměstí
 • Bratrství, Horní Staré Město
 • Březová, Dolní Staré Město
 • Dlouhá, Horní Staré Město
 • Družstevní, Dolní Staré Město
 • Etrichova, Horní Staré Město
 • Fialková, Horní Staré Město
 • Hornoměstská (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Horská (č.p.: 8, 9, 10, 11, 29, 30, 33, 35, 39, 40,
  43, 47, 49, 51, 52, 58, 59, 68, 69, 74, 78, 87, 90,
  92, 93, 98, 99, 105, 133, 140), Dolní Staré Město
 • Horská (č.p.: 64, 65, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 82,
  83, 116, 123, 135, 136, 138, 142, 144, 160, 164,
  165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 187, 189, 199,
  203, 204, 211, 214, 218, 219, 221, 222, 223, 224,
  225, 226, 227, 228, 238, 239, 240, 241, 247, 250,
  253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 269, 278, 280,
  282, 284, 285, 288, 289, 296, 306, 311, 317, 319,
  329, 336, 351, 355, 356, 357, 424, 425, 480, 564,
  566, 571, 641, 647, 658, 659, 660, 668, 676, 687,
  689, 690, 695, 696), Horní Staré Město
 • Hybnerova, Horní Staré Město
 • Chrpová, Horní Staré Město
 • Justova, Horní Staré Město
 • K Bělidlu, Horní Staré Město
 • K Domkům, Horní Staré Město
 • K Náhonu, Dolní Staré Město
 • K Pěti bukům, Horní Staré Město
 • K Silnici, Horní Staré Město
 • K Úpě, Dolní Staré Město
 • Kalnovodská, Horní Staré Město
 • Kamenická, Horní Staré Město
 • Karpatská, Horní Staré Město
 • Ke Stanici, Horní Staré Město
 • Ke Statku, Horní Staré Město
 • Koncová, Horní Staré Město
 • Kopeček, Horní Staré Město
 • Kopretinová, Horní Staré Město
 • Krkonošská (č.p.: 565, 566, 567), Dolní Staré Město
 • Krkonošská (č.p.: 569), Horní Staré Město
 • Lísková, Dolní Staré Město
 • Lomená, Dolní Staré Město
 • Májová, Horní Staré Město
 • Mírová, Horní Staré Město
 • Mládežnická, Horní Staré Město
 • Mladobucká, Horní Staré Město
 • Modřínová, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Moravská, Horní Staré Město
 • Na Bělidle, Horní Staré Město
 • Na Besedě, Dolní Staré Město
 • Na Dílech, Dolní Staré Město
 • Na Dvorkách, Horní Staré Město
 • Na Konečné, Horní Staré Město
 • Na Odbočce, Horní Staré Město
 • Na Přebytku, Dolní Staré Město
 • Na Terase, Horní Staré Město
 • Nábřežní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Nákladní, Dolní Staré Město
 • Nad Jezem, Horní Staré Město
 • Nepřímá, Horní Staré Město
 • Obchodní (bez č.p.), Horní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Pampelišková, Horní Staré Město
 • Pod Antoníčkem, Horní Staré Město
 • Pod Kopečkem, Horní Staré Město
 • Pod Svahem, Horní Staré Město
 • Pomněnková, Horní Staré Město
 • Pražského povstání, Horní Staré Město
 • Průmyslová, Dolní Staré Město
 • Přátelství, Horní Staré Město
 • Přespolní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Příkrá, Horní Staré Město
 • Přímá, Horní Staré Město
 • Rechenburská, Horní Staré Město
 • Rozhraní, Horní Staré Město
 • Rozmarýnová, Horní Staré Město
 • Rýchorská, Horní Staré Město
 • Slovenská, Horní Staré Město
 • Sněženková, Horní Staré Město
 • Souběžná, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Spojovací (č.p.: 53, 55, 56, 61), Dolní Staré Město
 • Svobodská, Horní Staré Město
 • Svornosti, Horní Staré Město
 • Šeříková, Horní Staré Město
 • Šípková, Horní Staré Město
 • Tatranská, Horní Staré Město
 • Tichá, Horní Staré Město
 • Tisová (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Topolová, Dolní Staré Město
 • Tovární, Horní Staré Město
 • Trnková, Horní Staré Město
 • U Hřbitova, Horní Staré Město
 • U Hřiště, Horní Staré Město
 • U Hřiště I, Horní Staré Město
 • U Přádelny, Horní Staré Město
 • U Zastávky, Horní Staré Město
 • Úpská, Horní Staré Město
 • V Alejce (bez č.p.), Dolní Staré Město
 • V Kolonkách, Horní Staré Město
 • V Údolíčku, Horní Staré Město
 • Veselého, Dolní Staré Město
 • Vlčická, Horní Staré Město
 • Wolfova, Horní Staré Město
 • Za Komínem, Horní Staré Město
 • Za Úpou, Dolní Staré Město
 • Zahradní, Dolní Staré Město
 • Zvonková, Horní Staré Město
 • Babí – celá část města

K plnění povinné školní docházky na naší škole se mohou přihlásit i děti z jiných školských obvodů.