Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

    

Školní družina je důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Úkolem školní družiny už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče.

      Jsme dynamický, profesionální kolektiv vychovatelek, který dětem nabízí celou řadu aktivit. Zažít tak u nás mohou např: strašidelnou párty, bubnování, cvičení  na dětských posilovacích strojích, hry s padákem, pohybové vyžití v tělocvičnách (včetně zrcadlového sálu ), cvičení na trampolínách aj. 

     Kromě každodenních činností v jednotlivých odděleních, pořádáme každý měsíc  společné akce, na kterých se schází děti ze všech oddělení. Dětem tím umožňujeme mimo jiné, setkání se Zimní královnou, čerty, Yettim, Piráty, lesním skřítkem, čarodějnicí, ale také s populárními kouzelníky Fílou a Renem.

     Nezapomínáme ani na talentované děti, které se nebojí ukázat před ostatními svá vystoupení  z oblasti zpěvu, tance, divadla apod. Pro tyto příležitosti využíváme kinosál školy, kde probíhají, u našich dětí již velmi oblíbené, akce DO-RE-MI, ŠD hledá talent, Miss Beruška.

     Nedílnou součástí naši každodenní práce jsou různé výtvarné techniky a vycházky do přírody. Děti se s námi naučí využívat různý odpadový materiál (krabičky, ruličky, látky, vlna), přírodniny aj. Seznámí se s technikou Embossingu, plstění, frotáže, koláže, aj. Naše škola má výhodnou polohu, díky které využíváme k pohybovým aktivitám les, školní stadion a zahradu, tak i dětská hřiště.

     Aby byl program vyvážený, nezapomínáme zařazovat odpočinkové a relaxační hry, rozhovory s dětmi, zpívání a četbu. Čtenářskou gramotnost dětí podporujeme návštěvami školní knihovny, ale také knihovny městské v HSM.

     Našim cílem je naučit děti aktivně a smysluplně využívat svůj volný čas, ukazovat cestu přátelského chování k ostatním dětem, dospělým          i k přírodě.

      Gabriela Hofmanová ved. vychovatelka ŠD a vychovatelky Šárka Ryšanová, Lada Zikmundová, Bc. Daniela Buroňová,Pavlína Raisová