Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Archeopark Všestary – exkurze 6. tříd

Kategorie: Škola

Jaké to je být římským vojákem? Jak se žilo lidem ve starověkém Římě, co si oblékali, jaké hry hráli? Na tyto otázky získali žáci a žákyně odpovědi v pátek 19. května při návštěvě Archeoparku ve Všestarech. V letošním roce jsme se rozhodli využít nový program týkající se starověkého Říma. Téma, které momentálně probíráme v hodinách dějepisu. Dětem se … pokračování

Pasování prvňáčků na čtenáře

Kategorie: Škola

V pondělí 22. 5. byl významný den pro všechny prvňáčky. V kinosále naší školy totiž došlo na jejich slavnostní pasování na čtenáře! Nejprve jsme si společně s deváťáky užili kulturní program plný písniček, hravých scének a rýmovaček. Pak se však ozvaly fanfáry a na jeviště vstoupili král, královna, rytíř a písař s truhlicí plnou glejtů pro čtenáře. Na pódium … pokračování

ČARODĚJNICKÝ REJ

Kategorie: Družina

Letošní slet čarodějnic se uskutečnil na družinové zahradě. Děti v přestrojení čarodějů,kouzelníků, ježidědků a ježibab si vyzkoušely, jak se létá na koštěti, zvládly překážkovoudráhu i chůzi s pavoukem na hlavě, pomáhaly žabkám skočit do tůňky, poznaly kouzelnékoření aj. Celé odpoledne rychle uteklo, všem dětem se podařilo splnit zadané úkoly, za kterédostaly malou sladkou odměnu. za kolektiv vychovatelek … pokračování

DRUŽINOVÝ BINEC

Kategorie: Družina

Ve středu dne 17.5. jsme se sešli všechny oddělení školní družiny v tělocvičně a zahráli jsme si postřehovou hru – BINEC. Po zahájení hry se každé družstvo snažilo „vyčistit“ svoji hrací plochu. A jak? Všechny koule jsme se snažili naházet na polovinu hřiště soupeře, házet se smělo jen přes čáru po dobu 1 minuty. Po závěrečném … pokračování

Moderní je nekouřit

Kategorie: Škola

Preventivní program s názvem „Moderní je nekouřit“ připravily metodičky prevence ve spoluprácis žáky 8. třídy pro mladší páťáky. Program se skládal ze tří částí, v první části se žáci zabývali zdravýmživotním stylem. Ve druhé části na jednotlivých stanovištích řešili praktické úkoly týkající se prevencekouření a návykových látek. Ve třetí části žáci zpracovávají výtvarný projekt o zdravém životním stylu. … pokračování

Moje maminka

Kategorie: KZČ Eldorádo, Škola

Do výtvarné soutěže “Moje maminka“, která byla vyhlášena klubem Eldorádo pro děti z 1. – 4. tříd, se celkem zapojilo 64 dětí. Z každého ročníku a také z 1. oddělení ŠD a ŠK Chobotnice byly vybrány a oceněny tři nejzdařilejší práce. Výstavu výtvarných děl si můžete prohlédnout v přízemí na 1. stupni. Oceněným blahopřejeme a … pokračování

Jak to vypadá v psím útulku?

Kategorie: Škola

Dnes jsme s dětmi z první třídy vyrazily do útulku pro opuštěné psy a kočky. Přivítala nás pracovnice útulku, která nám sdělila spoustu informací o tom, jak to u nich chodí, co všechno musí psi či kočičky podstoupit, aby mohli v útulku pobývat a také, z jakého důvodu se k nim dostanou. Provedla nás celým útulkem skrz … pokračování

Rozhovor s Napoleonem

Kategorie: Škola

Napoleone, odkud pocházíte, kdo byli vaši rodiče, jakých cílů jste chtěl dosáhnout, čím jste bylvýjimečný?Tyto a další otázky pokládali žáci a žákyně 8. tříd Napoleonovi, významné osobnosti 1. poloviny 19.století, vojevůdci, který významně zahýbal evropskými dějinami. Žáci a žákyně si v hodinách dějepisuvyzkoušeli být novináři. Někteří svými otázkami zhodnotili klady a zápory Napoleonovy vlády.Nechyběly ani dotazy, … pokračování

Etické dílny v 1.C

Kategorie: Škola

V 1.C dnes probíhaly etické dílny na téma „Hrajeme si spolu“. Děti se seznamovaly s pravidly běžné komunikace, zaměřené zejména na  naslouchání druhým lidem, na vřelost a vlídnost, na pomoc v tísni i trápení a na  respektování jedenoho k druhému.  Vše probíhalo formou pohádky a aktivní hry. Dopoledne jsme si všichni užili!