Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Informace k zahájení nového školního roku 2024/2025

Kategorie: Nepřehlédněte, Škola, Uncategorized

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které se týkají provozu kanceláře školy v době prázdnin a začátku školního roku 2024/2025.

Přeji Vám pěkné léto,

Mgr. Michal Strnad, ředitel školy


Organizace výuky:

 • Nástup žáků do školy v pondělí 2. 9. 2024
 • Přivítání žáků
  • 1.-9. třídy v 8:00 h na stadionu školy
  • rodiče prvňáčků srdečně zveme, aby doprovodili své děti do tříd na jejich první vyučovací hodinu
 • První školní den
  • „výuka“ probíhá pouze jednu vyučovací hodinu, poté žáci odcházejí domů, pro žáky 1. – 3. tříd je k dispozici školní družina (do 16:00 h), pro žáky 4. – 9. tříd školní klub Chobotnice (do 12:00 h)
  • školní tašky a přezůvky nejsou potřeba
  • školní jídelna bude v provozu; přístup pro nedružinové žáky vchodem od kina od 11:00 do 12:30 h
 • Výuka 3.-4. 9. 2024
  • v těchto dnech bude „výuka“ v upraveném režimu na základě pokynů třídního učitele
  • školní družina i školní klub budou v provozu
 • Od čtvrtka 5. 9. 2024 bude výuka probíhat dle rozvrhu
 • Úvodní informativní schůzky pro rodiče
  • 1. třídy – 2. 9. 2024 od 17:00 h
  • 2. – 5. třídy – 5. 9. 2024 od 16:00 h v kmenových učebnách
  • 6. – 9. třídy – 5. 9. 2024 od 17:00 h v kmenových učebnách

Informace ze školní družiny:

 • Zápis do školní družiny stále probíhá, kapacita školní družiny zatím nebyla naplněna, dodatečné přihlášení dětí tak bude možné (do výše plné kapacity)
 • Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2024 od 6:00 do 16:00 h
 • Organizační řád ŠD pro školní rok 2024/2025 najdete na webu školy www.zsmltu.cz, na stránkách ŠD a na nástěnce ŠD u šaten
 • Rodiče žáků 1. tříd přihlášených do ŠD seznámí vedoucí vychovatelka po rodičovských schůzkách 2. 9. 2024 v prostorách školní družiny s organizačním řádem, předá jim objednané čipy a podá další informace

Gabriela Hofmanová, vedoucí školní družiny


Informace ze školního klubu Chobotnice:

 • Školní klub zahajuje pravidelný provoz (pro přihlášené žáky) 3. 9. 2024 od 6:30 h do 7:45 h a od 12:00 h do 16:00 h (od 5. 9. 2024 provozní doba již dle rozvrhů a organizačního řádu)
 • Žáci 4. a 5. tříd dostanou přihlášky do ŠK v pondělí 2. 9. od třídních učitelů
 • Ostatní žáci si mohou od 2. 9. vyzvednout přihlášky ve ŠK
 • Organizační řád ŠK pro školní rok 2024/2025 najdete na webu školy www.zsmltu.cz nebo na stránkách ŠK, bude vyvěšen i na nástěnce ŠK u šaten.

Informace z klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:

 • Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2024/2025 včetně přihlášek bude zveřejněna na webu školy na přelomu června a července

Daniel Kuchař, vedoucí školních klubů


Informace ze školní jídelny:

 • Připravujeme tři druhy jídel. Výběr je možný provádět na objednacích boxech ve škole, po internetu a v případě nutnosti i osobně na pokladně školní jídelny. Tuto možnost mají strávníci bez rozdílu věku od první až po devátou třídu.
 • V případě využití objednávání stravy po internetu se pro získání přístupového jména a hesla spojte s kanceláří ŠJ – telefonem (499 859 967), mailem (jidelna@zsmltu.cz) nebo osobně. Při využívání tohoto způsobu objednávání stravy můžete bez obav a jednoduše pomoci svému dítěti s výběrem oběda v klidu domova. Rovněž vám to umožní dohlédnout na to, aby oběd byl správně odhlášen nebo aby vaše dítě mělo vybráno to jídlo, které má rádo. Při výběru obědů pro menší děti doporučuji úzkou spolupráci rodičů s dětmi.
 • Strávníci mají ve dnech, kdy probíhá výuka, obědy automaticky přihlášené a objednaný první druh jídla. Pokud chtějí jinou volbu nebo jídlo odhlásit, je třeba toto provést do 13:00 h den předem. Ve výjimečných případech (např. náhlé onemocnění dítěte) lze odhlásit oběd i v den jeho odběru, a to do 7:00 h (499 859 967 – k dispozici je záznamník nebo 732 886 598 – lze zaslat SMS) nebo je možno první den nepřítomnosti dítěte odebrat oběd do kastrůlků.
 • Pro dospělé strávníky nabízíme možnost zakoupení oběda ke konzumaci v jídelně nebo k odnosu v jídlonosiči v čase 10:30 – 11:15 h.
 • Platby za obědy probíhají zálohově, tzn. předem, vždy k 15. dni předchozího měsíce. Srážku z banky provede jídelna a pro platbu složenkou podklady dostanete přibližně 10. den v předcházejícím měsíci. Pro platby složenkou je zasíláno pouze informační sdělení o výši platby a variabilním symbolu, neboť většina rodičů platbu uskutečňuje prostřednictvím internetového bankovnictví. Pro ty rodiče, kteří platí složenku na poště, bude toto sdělení dostatečně podrobné, aby složenku mohli na poště pohodlně vyplnit.

Bc. Dvořáková Lenka, vedoucí školní jídelny


Provoz kanceláře školy v době prázdnin:

 • 1. – 31. 7. 2024 v pracovních dnech v době od 8:00 do 10:00 h
 • 19. 8. – 30. 8. 2024 v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 h

Doporučujeme dohodnout si schůzku na tel. čísle 499 859 951.

Pedagogičtí pracovníci jsou k dispozici od 26. 8. 2024.