Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Druháci u hasičů

Kategorie: Škola

V pondělí, 27. května 2024, navštívili žáci druhých tříd místní hasičskou stanici Trutnov-Poříčí. Tato návštěva byla součástí vzdělávacího programu Hasík, jehož cílem je seznámit děti s prací hasičů a základními pravidly bezpečnosti.

Prohlídka hasičské techniky

První částí návštěvy byla prohlídka hasičské techniky. Děti měly možnost vidět různé typy hasičských vozidel, včetně těch určených pro hašení požárů, záchranné operace a technické zásahy. Hasiči dětem vysvětlili funkce jednotlivých vozidel a jejich vybavení. Největším zážitkem bylo, když si děti mohly některé z těchto vozidel prohlédnout zblízka.

Praktické ukázky a výcvik

Následně byly děti svědky praktických ukázek hasičských dovedností. Hasiči předvedli simulaci zásahu při požáru, záchranu zraněné osoby a ukázku správného používání hasičského vybavení. Děti si také mohly vyzkoušet, jak se používá hasičská hadice.

Beseda o bezpečnosti

Po ukázkách následovala beseda o bezpečnosti, kde hasiči dětem vysvětlili, jak se chovat v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace. Děti se dozvěděly, jak správně volat tísňovou linku, jaké informace je nutné sdělit a jak se chovat, než přijede pomoc. Beseda byla vedena interaktivně a děti měly možnost pokládat otázky a zapojit se do diskuse.

Závěr návštěvy

Hasiči se s dětmi rozloučili a popřáli jim hodně štěstí a bezpečnosti. Žáci odcházeli z hasičské stanice plné dojmů a nových poznatků o práci hasičů a bezpečnostních pravidlech.

Tato návštěva byla nejen poučná, ale také velmi zábavná a inspirativní. Děti měly možnost vidět na vlastní oči práci hasičů, dozvědět se mnoho nov

ého a možná i získat inspiraci pro svou budoucí kariéru. Učitelky hodnotily návštěvu velmi pozitivně a poděkovaly hasičům za jejich čas a úsilí věnované vzdělávání dětí.