Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Používání mobilních telefonů na naší škole.

Kategorie: Škola

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

dovolujeme si vás informovat, že na základě usnesení Pedagogické rady ze dne 17. 4. 2024 přicházíme se změnou školního řádu v části týkající se používání mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, herní konzole, chytré hodinky s datovou kartou atd.).

S platností od 1. 5. 2024 mají žáci zákaz používání mobilních elektronických zařízení v prostorách školy včetně přestávek, a na akcích pořádaných školou. O tomto kroku bude informována školská rada.

Žák s příchodem do školy vypne mobil a uloží jej do tašky. Může ho zapnout až po ukončení vyučování mimo budovu školy. Nerespektováním tohoto nařízení se žák vystavuje uložení kázeňských opatření.

Jaké důvody nás vedly k tomuto rozhodnutí? Především dlouhodobé zkušenosti s některými negativními projevy našich žáků – Vašich dětí, z nichž uvádíme především tyto:

 • Velmi časté nerespektování dosud platných pravidel o používání mobilních telefonů.
 • Narůstající počet nelegálně pořizovaných fotografií, videí a jejich šíření na sociálních sítích vč. případů kyberšikany, zhoršování vztahů mezi dětmi.
 • Slovní „nekomunikace“ mezi dětmi, snižování sociálních dovedností.
 • Bezpečnostní riziko – neustálý pohled na displej přístroje hrozí úrazem na chodbách i na schodištích.
 • Hygiena – v situacích, kdy žák začíná a končí přestávku zapínáním a odkládáním mobilu, nezbývá čas na přirozený pohyb, přípravu na další hodinu, klidnou svačinu, toaletu apod.
 • Neurologové stále častěji upozorňují na negativní vliv nadměrného používání digitálních technologií na zdravý vývoj mozku – poškozuje se vývoj řeči a myšlení, paměti, snižuje se míra soustředění. Nevhodná je těž jednostranná zátěž očí.

Jaký přínos očekáváme?

 • Podpora skutečné komunikace mezi žáky za účelem zlepšení sociálních vazeb a snížení rizika kyberšikany.
 • Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, zvýšení všímavosti ke svému okolí.
 • Zvýšení soustředěnosti a pozornosti žáků ve výuce.
 • Zkrácení času, který budou žáci trávit používáním mobilních aplikací, a tím i snížení rizika vzniku závislosti na mobilním zařízení či internetu.
 • Žáci budou využívat přestávku k účelům, k nimž je určena.
 • Postupně nabídneme žákům během přestávek možnost využít stolní tenis, deskové hry a další aktivity.

Pro ty z rodičů, kteří v anketě vyjádřili své „ale“ doplňujeme:

 • Žáci jsou ve škole pod stálým pedagogickým dohledem. V případě úrazu či jiné mimořádné události kontaktuje zákonné zástupce škola.
 • Pokud rodiče potřebují něco urgentního svému dítěti sdělit, stačí kontaktovat konkrétního vyučujícího, příp. kancelář školy. Stejně tak pokud bude žák potřebovat nutně kontaktovat rodiče, požádá o to třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka.
 • Regulace využívání mobilních telefonů o přestávkách dítěti v žádném případě neublíží, naopak mu může pomoci socializovat se mezi vrstevníky.

Děkujeme vám za spolupráci a za to, že jste na naší straně.