Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Mandala dětem

Kategorie: Škola

Milí žáci,

pokud máte zájem, výtvarný talent a chuť pomoci dětem bez domova, zapojte se do akce „Mandala dětem“. Do této akce můžete zapojit i své rodiče, babičky, dědečky. Můžete kreslit každý sám nebo společně. Této akce se naše škola účastní už několik let. Váš úkol je jenom nakreslit mandalu dle pravidel. Z rubu napsat svoje jméno, příjmení, třídu a odevzdat ji do 20.12. 2023 p. uč. Knapové.

Po vyhlášení hlasování (leden- únor 2024) odevzdat své hlasy těm nejhezčím mandalám.

Pravidla pro tvoření mandal:

Tvořte vlastní mandaly libovolnou technikou, do velikosti max. 50 x 70 cm. Účastník projektu prohlašuje, že mandalu zhotovil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Do projektu budou přijata pouze díla vytvořená účastníkem, díla, která využila předloh mandal uveřejněných na stránkách www.centrum-mandala.czwww.mandalaria.com nebo uveřejněná v mandalovém sešitě, jehož autorem je Centrum Mandala, Zuzana Řezáčová Lukášková nebo Jitka Martinkovičová. Dílo musí být schopné zavěšení a nepřesahovat velikost 50 x 70 cm.Doporučený formát mandal je A3.