Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Okénko ze žákovského parlamentu

Kategorie: Škola

Žákovský parlament zakončil školní rok posledním setkáním na konci června. Zastupitelé třídních samospráv se rozhodli ocenit přístup pana učitele Šembery sladkou medailí a diplomem. Pan učitel se aktivně účastnil všech parlamentních akcí a svým zapálením pro každou humornou věc přinesl veselí i mezi žáky 2. stupně.  Všichni žáci prvního stupně společně s jejich učiteli si zaslouží pochvalu, neboť se vždy s nadšením podíleli na všech akcích Parlamentu Safari.

Na poslední schůzce se rozloučila s prací pro parlament paní učitelka Knapová. Paní učitelka dlouhá léta velmi odhodlaně žákovský parlament vedla společně s paní učitelkou Kuželovou. Proto jí zástupci parlamentu předali květinu, diplom a medaili za skvělou práci pro školu.

Poděkování patří všem zástupcům jednotlivých tříd za aktivní práci ve školním parlamentu, především však žákům devátých tříd – Honzovi Fischerovi a Šimonu Geislerovi, kteří nápady těch mladších skvěle zaštítili a podíleli se na jejich finální realizaci.

Popřejme si skvělé prožití  zasloužených prázdnin a v příštím školním roce se zástupci jednotlivých tříd naviděnou.