Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Moderní je nekouřit

Kategorie: Škola


Preventivní program s názvem „Moderní je nekouřit“ připravily metodičky prevence ve spolupráci
s žáky 8. třídy pro mladší páťáky. Program se skládal ze tří částí, v první části se žáci zabývali zdravým
životním stylem. Ve druhé části na jednotlivých stanovištích řešili praktické úkoly týkající se prevence
kouření a návykových látek. Ve třetí části žáci zpracovávají výtvarný projekt o zdravém životním stylu.

Děkujeme metodičkám prevence a žákům 8. tříd za pěkně připravený program.