Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Etické dílny v 1.C

Kategorie: Škola

V 1.C dnes probíhaly etické dílny na téma „Hrajeme si spolu“.

Děti se seznamovaly s pravidly běžné komunikace, zaměřené zejména na  naslouchání druhým lidem, na vřelost a vlídnost, na pomoc v tísni i trápení a na  respektování jedenoho k druhému. 

Vše probíhalo formou pohádky a aktivní hry.

Dopoledne jsme si všichni užili!