Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Mládežnická otevřela dílny 21. století

Kategorie: Škola

Významným dnem mohou být ve škole i pololetní prázdniny. Na naší škole rozhodně byly. Slavnostně jsme otevřeli nové polytechnické dílny.

Kladívko, šroubovák a pilník jako symboly školních dílen? Naše moderní dílny vypadají úplně jinak, a to díky projektu „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“ realizovanému v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jsou vybaveny počítači, tablety, 3D tiskárnami, roboty, interaktivními projektory a vizualizéry. Čisto je v nich tak, že připomínají spíše laboratoř.

K dispozici nyní máme čtyři učebny. V jedné děti pracují s nářadím. Jsou v ní pracovní stoly a ponky se svěráky, nadstandardně vybavené a vhodné pro týmovou práci, ale také zcela nový soustruh nebo stojanová vrtačka.

Další místnosti jsou zaměřené na robotiku a populární 3D tisk. Pro žáky jsou připraveni miniaturní ozoboti, okouzlující robot Dash, mBoti, letka malých programovatelných dronů, stavebnice SAM Labs a Lego Mindstorms EV3, elektronická platforma Arduino, pro přírodovědné předměty senzory a čidla Pasco. To vše je doplněno o nové počítače a iPady, aby bylo kde roboty naprogramovat a následně rozhýbat. Svůj vlastní prostor mají 3D skener a 3D tiskárny a také školní frézky, které jsou umístěny ve strojové části moderní dílny.

Naším cílem je podpořit popularizaci techniky a technického vzdělávání, podněcovat kreativní myšlení žáků k řešení problémových úloh, vytvářet návyky pro práci v týmu, rozvíjet komunikační dovednosti a vše potřebné pro jejich úspěšnost ve škole i mimo ni. Vzniklo tady pracoviště, na kterém jsou děti vedeny k technickému myšlení, ale také k praktičnosti v běžném životě. Dřív se v dílnách dělaly jednoduché výrobky a algoritmus dílčích postupů byl také jednoduchý, většinou bez jiných variant řešení. Nyní mají žáci obrovskou škálu možností variantního řešení, přemýšlení musí probíhat jinak, algoritmy jsou složitější, mohou si také volit svoji vlastní náročnost. Dílny budou k dispozici žákům od první do deváté třídy. Maximální využití očekáváme v rámci rozšířené výuky informatiky, ve volitelných předmětech a v rámci zájmových kroužků.

Projekt dílen za 12,5 milionu korun, který byl realizován i díky velké vstřícnosti zřizovatele – města Trutnova, umožnil škole vyřešit bezbariérový přístup do budovy, vybudování venkovní učebny a velkým posunem je také nadstandardní řešení vnitřní konektivity školy.

Do našich nových dílen můžete nahlédnout ve školní fotogalerii Slavnostní otevření polytechnických učeben, nebo se přijít podívat osobně. Jste zváni.

Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele