Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Vesmírné putování naší galaxií

Kategorie: Škola

Na tento zeměpisný projekt se žáci 6. tříd svědomitě připravovali již v předstihu v hodinách zeměpisu. Zvolili si planetu naší galaxie, rozhodli se, zda chtějí pracovat sami či ve skupině a samostatně pak dohledávali informace nejen na internetu, ale i v encyklopediích nebo učebnici. Měli možnost zajít i do knihovny. Předem věděli, jaké údaje mají zjistit.

V pátek 11. 10. 2019 se všichni žáci shromáždili v počítačových učebnách, kde si ještě mohli dohledat poslední údaje či zajímavosti o své planetě, poté se odebrali do výtvarných učeben, kde pracovali s velkým nasazením na svém projektu, který pak prezentovali v kinosále naší školy.

Prezentace byly velmi zdařilé, žáci si vždy po částech společně zopakovali, co již znali, a rozpovídali se o tom, co nového se dozvěděli, co je překvapilo. Každou prezentaci také ohodnotili potleskem. V závěru byl ještě naplánován film. Výsledky jejich snažení nepřijdou nazmar, jejich prezentace budou vystaveny v prostorách školy.

S. Šubrová