Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem. Výchovný poradce zároveň koordinuje spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC apod.).

K hlavním cílům ŠPP patří:

  •          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  •          rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole, zlepšování klimatu školy
  •          včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivců a třídních kolektivů
  •          předcházení všem formám rizikového chování
  •          prohloubení spolupráce a komunikace školy se zákonnými zástupci
  •          kariérové poradenství

GENERÁLNÍ SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA