VÝCHOVNÝ PORADCE: ing. Lidmila Kuříková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 499 859 991)

Konzultační hodiny: úterý od 7:00 do 7:50 a od 15:30 do 16:30, nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě 

 
Výchovný poradce zejména:
 
 koordinuje činnost školního poradenského pracoviště a spolupráci třídních učitelů s metodiky prevence a školním speciálním pedagogem
- řeší problémy žáků - školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvené absence, konfliktní situace ve vztahu žák - žák, učitel - žák, obtížné životní situace, účastní se výchovných komisí
- nabízí poradenství rodičům při výchově dětí
- pomáhá při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vč. nadaných, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků
- spolupracuje při tvorbě a vyhodnocování Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů
- vede dokumentaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
- poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků
- poskytuje metodickou, poradenskou a informační činnost všem pedagogickým pracovníkům
- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a dalšími subjekty
 
Základní informace k přijímacímu řízení ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2019/2020:
 
Předání přihlášek ke kontrole a potvrzení výchovnému poradci: do 21. 2. 2020
Podávání přihlášek:  do 2. 12. 2019 (obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře); do 1. 3. 2020 (ostatní obory)
Přijímací zkoušky: 

2. - 15. 1. 2020 (obory s talentovou zkouškou); 15. - 31. 1. 2020 (talentová zkouška v konzervatoři)

14. a 15. 4. 2020 (jednotné přijímací zkoušky čtyřleté obory vzdělání); 16. a 17. 4. 2020 (víceletá gymnázia)

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 13. a 14. 5. 2020

Zápisový lístek žáci devátých tříd obdrží proti podpisu s vysvědčením za 1. pololetí, uchazeči o víceletá gymnázia po přijetí
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ -  

Excel dokument ke stažení zde 
PDF dokument ke stažení zde

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 
Excel dokument ke stažení zde
PDF dokument ke stažení zde

Důležité kontakty
 
• PPP  http://www.ppptrutnov.cz, 499 813 080
• SPC http://www.msspctu.cz, 731 582 421
• Středisko výchovné péče Varianta https://www.svpvarianta.cz, 491 521 519; 731 389 631