Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

PaedDr. Zuzana Šmídová

Konzultační hodiny od 1. 9. 2019: 

sudý týden: středa, čtvrtek: 7:45 - 16:15 

lichý týden: středa, čtvrtek: 7:45 - 16:15, pátek: 7:45 - 13:45 

Na konzultaci se objednávejte předem.

Kontakt: mobil: 736 524 302, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Odborná práce školního speciálního pedagoga se zaměřuje zejména na:

Depistážní činnost

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami(SVP).

Zpracování výsledků depistáže.

Spolupráce při zápisu do 1. ročníku.

Diagnostickou činnost

Realizace speciálně - pedagogických diagnostických činností.

Metodická pomoc pedagogům při realizaci a vyhodnocování jejich pedagogické diagnostiky.

Intervenční a poradenskou činnost

Individuální a skupinová speciálně – pedagogická intervence se žáky.

Realizace informační a konzultační činnosti pro podporu školní úspěšnosti a prevenci výukových potíží.

Pomoc při tvorbě a realizaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů prožáky s SVP.

Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.

Poskytování metodické podpory a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky směrem k pedagogickým pracovníkům školy. Pomoc při jejich aplikaci.

Vedení a metodická podpora asistentů pedagoga.

Komunikace a kooperace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, zabývajícími se podporou žáků se SVP.  

Nezbytnou součástí práce je dodržování etického kodexu.

Ke zřízení a financování pracovního místa školního speciálního pedagoga škola získala podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání („Šablony pro MŠ a ZŠ II“).