Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Zápis do 1. tříd

 

Vážení zákonní zástupci,

máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši základní školu. Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami se nám podaří připravit Vaše dítě co nejlépe pro život. Níže pro Vás uvádíme užitečné informace týkající se zápisu do 1. tříd na naší škole.

 

Zápis se koná:

 

  • ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 h,
  • v pátek 6. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 h,
  • v budově školy – vchod pro 1. stupeň.

 

K zápisu s sebou nezapomeňte přinést:

 

  • váš občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • vyplněný dotazník k zápisu - ke stažení ZDE,
  • popřípadě žádost o přijetí - ke stažení ZDE (možno vyplnit i na místě).

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/19 přijmeme všechny děti, které přijdou k zápisu a splní zákonné podmínky přijetí.

 

Věk dítěte:

 

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2087/19 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2012. K zápisu se musí dostavit i děti, které měly odklad školní docházky.

 

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/19 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2012 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 24. 4. 2018.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti u zápisu.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 23. 4. 2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Odklad školní docházky:

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky prosíme, aby žádost odevzdali základní škole v průběhu zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2018, a to včetně obou příloh:

  • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Žádost o odklad školní docházky je vám k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsmltu.cz ZDE.

 

Upozorňujeme, že v průběhu zápisu budou pořizovány audio a videozáznamy.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 

 

Školský obvod Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 tvoří:

 

 

Akátová, Horní Staré Město

Alpská, Horní Staré Město

Anenská, Dolní Staré Město, Dolní Předměstí

Bratrství, Horní Staré Město

Březová, Dolní Staré Město

Dlouhá, Horní Staré Město

Družstevní, Dolní Staré Město

Etrichova, Horní Staré Město

Fialková, Horní Staré Město

Hornoměstská (bez č.p.), Dolní Předměstí

Horská (č.p.: 9, 10, 29, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 47,

49, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74,

75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 98,

116, 123, 131, 135, 136, 138, 142, 144, 160, 164,

165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 187, 189, 194,

199, 203, 204, 207, 211, 214, 218, 219, 221, 222,

223, 224, 225, 226, 227, 228, 238, 239, 240, 241,

247, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 269, 280,

282, 284, 285, 296, 306, 311, 315, 317, 329, 336,

351, 355, 356, 357, 424, 425, 480, 571, 641, 647,

658, 659, 660, 668, 676, 681, 687, 689, 690, 696),

Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Chrpová, Horní Staré Město

K Bělidlu, Horní Staré Město

K Domkům, Horní Staré Město

K Náhonu, Dolní Staré Město

K Pěti bukům, Horní Staré Město

K Silnici, Horní Staré Město

 

K Úpě, Dolní Staré Město

Kalnovodská, Horní Staré Město

Kamenická, Horní Staré Město

Karpatská, Horní Staré Město

Ke Stanici, Horní Staré Město

Ke Statku, Horní Staré Město

Koncová, Horní Staré Město

Kopeček, Horní Staré Město

Kopretinová, Horní Staré Město

Krkonošská (č.p.: 565, 566, 567), Dolní Staré Město

Lísková, Dolní Staré Město

Lomená, Dolní Staré Město

Májová, Horní Staré Město

Mírová, Horní Staré Město

Mládežnická, Horní Staré Město

Mladobucká, Horní Staré Město

Modřínová, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město

Moravská, Horní Staré Město

Na Bělidle, Horní Staré Město

Na Besedě, Dolní Staré Město

Na Dílech, Dolní Staré Město

Na Dvorkách, Horní Staré Město

Na Konečné, Horní Staré Město

Na Odbočce, Horní Staré Město

Na Přebytku, Dolní Staré Město

Na Terase, Horní Staré Město

Nábřežní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Nad Jezem, Horní Staré Město

Nepřímá, Horní Staré Město

Obchodní (bez č.p.), Horní Předměstí, Dolní Staré Město

Pampelišková, Horní Staré Město

Petrklíčová, Horní Staré Město

Pod Kopečkem, Horní Staré Město

Pod Svahem, Horní Staré Město

Pomněnková, Horní Staré Město

Pražského povstání, Horní Staré Město

Přátelství, Horní Staré Město

Přespolní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Příkrá, Horní Staré Město

Přímá, Horní Staré Město

Rozmarýnová, Horní Staré Město

Rýchorská, Horní Staré Město

Sasanková, Horní Staré Město

Slovenská, Horní Staré Město

Sněženková, Horní Staré Město

Souběžná, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Spojovací (č.p.: 53, 55, 56, 61), Dolní Staré Město

Svobodská, Horní Staré Město

Svornosti, Horní Staré Město

Šeříková, Horní Staré Město

Šípková, Horní Staré Město

Tatranská, Horní Staré Město

Tichá, Horní Staré Město

Tisová (bez č.p.), Dolní Předměstí

Topolová, Dolní Staré Město

Tovární, Horní Staré Město

Trnková, Horní Staré Město

U Hřbitova, Horní Staré Město

U Hřiště, Horní Staré Město

U Hřiště I, Horní Staré Město

U Přádelny, Horní Staré Město

U Zastávky, Horní Staré Město

Úpská, Horní Staré Město

V Alejce (bez č.p.), Dolní Staré Město

V Kolonkách, Horní Staré Město

V Údolíčku, Horní Staré Město

Veselého, Dolní Staré Město

Vlčická, Horní Staré Město

Za Komínem, Horní Staré Město

Za Úpou, Dolní Staré Město

Zahradní, Dolní Staré Město

Zvonková, Horní Staré Město

Babí - celá část města

 

 

 

K zápisu na naší škole mohou přijít i děti z jiných školských obvodů.