Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Zápis do 1. tříd

1. - 15.4.2020

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne mimořádným způsobem i zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Níže uvádíme podrobné aktuální informace k zápisu do 1. tříd na naší škole. Prosíme, pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi.

Organizace zápisu do 1. tříd:

 • zápis proběhne v termínu od 1.4. do 15. 4. 2020,
 • bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
 • bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách:

 1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“,

 1. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.
  Na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).
  V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 2. Dokončete registraci.
 3. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).
 4. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  3. vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
  4. vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.
 5. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej na zadní stranu žádosti nebo pošlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

  1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin – pondělí 8.00-10.00 h, středa 8.00-10.00 h.
  2. Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.
  3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, propiska a obálka.
  4. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).
   V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
  5. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej na zadní stranu žádosti (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail po skončení mimořádných opatření pošleme pozvánku na osobní setkání u nás ve škole.

Kritéria přijetí:

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Věk dítěte:

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2014 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 5. 5. 2020.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 4. 5. 2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole nejpozději do 30. 4. 2020, a to včetně těchto příloh:

 • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

 1. Na webových stránkách naší školy si stáhněte Žádost o odklad školní docházky ZDE.
 2. Pečlivě vyplňte formulář – osobní, kontaktní údaje.
  V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 3. Vyplněný formulář doručte včetně obou příloh (viz výše) do školy, a to některým z následujících způsobů:
  1. datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  3. vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
  4. vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z našich webových stránek:

 1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin – pondělí 8.00-10.00 h, středa 8.00-10.00 h.
 2. Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.
 3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná Žádost o odklad školní docházky, propiska a obálka.
 4. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

 

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Michala Strnada na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohl telefonicky kontaktovat a informovat.

 

Máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši základní školu. Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami se nám podaří připravit Vaše dítě co nejlépe pro život.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.

 

Školský obvod Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 tvoří:

Akátová, Horní Staré Město

Alpská, Horní Staré Město

Anenská, Dolní Staré Město, Dolní Předměstí

Bratrství, Horní Staré Město

Březová, Dolní Staré Město

Dlouhá, Horní Staré Město

Družstevní, Dolní Staré Město

Etrichova, Horní Staré Město

Fialková, Horní Staré Město

Hornoměstská (bez č.p.), Dolní Předměstí

Horská (č.p.: 9, 10, 29, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 47,

49, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74,

75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 98,

116, 123, 131, 135, 136, 138, 142, 144, 160, 164,

165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 187, 189, 194,

199, 203, 204, 207, 211, 214, 218, 219, 221, 222,

223, 224, 225, 226, 227, 228, 238, 239, 240, 241,

247, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 269, 280,

282, 284, 285, 296, 306, 311, 315, 317, 329, 336,

351, 355, 356, 357, 424, 425, 480, 571, 641, 647,

658, 659, 660, 668, 676, 681, 687, 689, 690, 696),

Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Chrpová, Horní Staré Město

K Bělidlu, Horní Staré Město

K Domkům, Horní Staré Město

K Náhonu, Dolní Staré Město

K Pěti bukům, Horní Staré Město

K Silnici, Horní Staré Město

 

K Úpě, Dolní Staré Město

Kalnovodská, Horní Staré Město

Kamenická, Horní Staré Město

Karpatská, Horní Staré Město

Ke Stanici, Horní Staré Město

Ke Statku, Horní Staré Město

Koncová, Horní Staré Město

Kopeček, Horní Staré Město

Kopretinová, Horní Staré Město

Krkonošská (č.p.: 565, 566, 567), Dolní Staré Město

Lísková, Dolní Staré Město

Lomená, Dolní Staré Město

Májová, Horní Staré Město

Mírová, Horní Staré Město

Mládežnická, Horní Staré Město

Mladobucká, Horní Staré Město

Modřínová, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město

Moravská, Horní Staré Město

Na Bělidle, Horní Staré Město

Na Besedě, Dolní Staré Město

Na Dílech, Dolní Staré Město

Na Dvorkách, Horní Staré Město

Na Konečné, Horní Staré Město

Na Odbočce, Horní Staré Město

Na Přebytku, Dolní Staré Město

Na Terase, Horní Staré Město

Nábřežní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Nad Jezem, Horní Staré Město

Nepřímá, Horní Staré Město

Obchodní (bez č.p.), Horní Předměstí, Dolní Staré Město

Pampelišková, Horní Staré Město

Petrklíčová, Horní Staré Město

Pod Kopečkem, Horní Staré Město

Pod Svahem, Horní Staré Město

Pomněnková, Horní Staré Město

Pražského povstání, Horní Staré Město

Přátelství, Horní Staré Město

Přespolní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Příkrá, Horní Staré Město

Přímá, Horní Staré Město

Rozmarýnová, Horní Staré Město

Rýchorská, Horní Staré Město

Sasanková, Horní Staré Město

Slovenská, Horní Staré Město

Sněženková, Horní Staré Město

Souběžná, Dolní Staré Město, Horní Staré Město

Spojovací (č.p.: 53, 55, 56, 61), Dolní Staré Město

Svobodská, Horní Staré Město

Svornosti, Horní Staré Město

Šeříková, Horní Staré Město

Šípková, Horní Staré Město

Tatranská, Horní Staré Město

Tichá, Horní Staré Město

Tisová (bez č.p.), Dolní Předměstí

Topolová, Dolní Staré Město

Tovární, Horní Staré Město

Trnková, Horní Staré Město

U Hřbitova, Horní Staré Město

U Hřiště, Horní Staré Město

U Hřiště I, Horní Staré Město

U Přádelny, Horní Staré Město

U Zastávky, Horní Staré Město

Úpská, Horní Staré Město

V Alejce (bez č.p.), Dolní Staré Město

V Kolonkách, Horní Staré Město

V Údolíčku, Horní Staré Město

Veselého, Dolní Staré Město

Vlčická, Horní Staré Město

Za Komínem, Horní Staré Město

Za Úpou, Dolní Staré Město

Zahradní, Dolní Staré Město

Zvonková, Horní Staré Město

Babí - celá část města

 

K plnění povinné školní docházky na naší škole se mohou přihlásit i děti z jiných školských obvodů.