Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

                Vážení návštěvníci našich nových stránek,

         děkujeme, že jste navštívili i v době minulé webové stránky naší základní školy. Dovolte mi, abych vám přesto poskytl několik úvodních informací o naší škole.

         Naše základní škola byla uvedena do provozu v roce 1989. Jedná se o školu s šesti pavilony velice zajímavě architektonicky řešenou a nabízející vedle kmenových i nadstandartní počet odborných učeben, dílen a dalších prostor pro vzdělávání i volnočasové aktivity žáků i veřejnosti. Jen pro zajímavost – vedle učeben pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ve škole naleznete i odborné učebny např. pro výuku cizích jazyků, informatiky, výtvarné výchovy a keramiky, pracovní výchovy, a to vybavené moderní didaktickou technikou. V roce 2017 škola získala i „nový kabát“ – nová okna, zateplení a novou barevnou fasádu, díky které příjemně koresponduje s okolní zástavbou.

         Od svých začátků škola a její pracovníci dávají důraz na kvalitní vzdělávání žáků v příjemném a povzbuzujícím pracovním prostředí a atmosféře. Právě tento záměr je obsažen i ve vizi školy. V návaznosti na to a v návaznosti na výborné materiálně-technické podmínky (dlouhodobé rozsáhlé využití digitálních technologií, 3 školní tělocvičny, gymnastický sál, školní stadion, odborné učebny atd.) jsme postupně začali žákům od 6. ročníku nabízet rozšířenou výuku informatiky a tělesné výchovy se zaměřením na kopanou a florbal. Ve všech těchto oblastech naši žáci dosahují dlouhodobě výrazných úspěchů. Významné úspěchy dosahují každoročně naši žáci i v přijímacím řízení na SŠ a ve vědomostních a dovednostních soutěžích.

         Nedílnou součástí vzdělávání je i pravidelná nabídka tematických exkurzí a kurzů (plavecký kurz, lyžařský kurz, cyklo-turistický kurz, vodácký kurz, bruslení, …). Každoročně škola rovněž pořádá „Den otevřených dveří“, při kterém si návštěvníci mohou prohlédnout nejen interiér školy, ale i zhlédnout ukázky činností i využití moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, a to včetně robotiky, která je rovněž zařazena do výuky. Škola rovněž pravidelně pořádá Školní akademie, při kterých žáci 1. – 9. ročníku pobaví svým talentem.

         Významnými součástmi školy, a to již od jejího otevření, jsou zařízení pro zájmové vzdělávání, mezi které vedle školní družiny a školního klubu „Chobotnice“ patří i Klub zájmové činnosti „Eldorádo“, který každoročně nabízí žákům přibližně 50 zájmových útvarů, o které je velký zájem. V nabídce klubu jsou letní pobytové a příměstské tábory. Pro pořádání těchto táborů škola využívá své vlastní rekreační zařízení v Horním Bradle.

         Vážení návštěvníci, děkujeme vám za projevený zájem o náš nový web. Doufám, že dostatečně uspokojil váš zájem o informace z naší školy. V případě vašeho zájmu o podrobnější informace doporučuji navštívit další odkazy na našich webových stránkách, popř. se podívat do našich školních Zpravodajů, které vydáváme měsíčně již od roku 1996, nebo facebook školy. V případě zájmu či nutnosti nás rovněž neváhejte kontaktovat prostřednictvím našich telefonních a e‑mailových kontaktů, které naleznete rovněž na našich webových stránkách.

                                                                                     Mgr. Zdeněk Géc

                                                                                         ředitel školy