Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Stanislava Šubrová

Stanislava Šubrová

středa, 26 únor 2020 16:59

Pythagoriáda

Ve dnech 20. a 21. 2. 2020 proběhlo na naší škole v  6. - 8. ročníku školní kolo matematické soutěže  Pythagoriáda 2020.  Soutěžící řešili 15 úlohPři jejich řešení není povoleno používat kalkulačky ani tabulky. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Nejlepšími řešiteli se stali:

6. ročníku - Viktorie Mečířová (6.A), Tereza Petrovová (6.A) a Matyáš Syrovátko (6.C)

7. ročníku - Filip Štosek (7.C), Martin Kuchař (7.C) a Josef Sokol (7.C)

v 8. ročníku – Adam Mareš (8.A) a Ondřej Ondřej (8.B)

Do okresního kola postupuje pouze V. Mečířová, která získala potřebných 10 bodů. Přejeme jí mnoho úspěchů.

                                                                               Vyučující matematiky

čtvrtek, 17 říjen 2019 14:27

Vesmírné putování

Vesmírné putování naší galaxií

 

Na tento zeměpisný projekt se žáci 6. tříd svědomitě připravovali již v předstihu v hodinách zeměpisu. Zvolili si planetu naší galaxie, rozhodli se, zda chtějí pracovat sami či ve skupině a samostatně pak dohledávali informace nejen na internetu, ale i v encyklopediích nebo učebnici. Měli možnost zajít i do knihovny. Předem věděli, jaké údaje mají zjistit.

V pátek 11. 10. 2019 se všichni žáci shromáždili v počítačových učebnách, kde si ještě mohli dohledat poslední údaje či zajímavosti o své planetě, poté se odebrali do výtvarných učeben, kde pracovali s velkým nasazením na svém projektu, který pak prezentovali v kinosále naší školy.

Prezentace byly velmi zdařilé, žáci si vždy po částech společně zopakovali, co již znali, a rozpovídali se o tom, co nového se dozvěděli, co je překvapilo. Každou prezentaci také ohodnotili potleskem. V závěru byl ještě naplánován film. Výsledky jejich snažení nepřijdou nazmar, jejich prezentace budou vystaveny v prostorách školy.

                                                                                               S. Šubrová

čtvrtek, 01 březen 2018 22:15

Školní kolo zeměpisné olympiády

Po roce opět přišel čas vzít do ruky atlas a zamyslet se nad zeměpisnými úkoly. Ano, správně. Je tu zeměpisná olympiáda a její řešitelé.

Hrstka statečných, bylo jich více než sedm, se statečně prala s úkoly, nad kterými si občas trochu museli lámat hlavu. Většinu mohli bezpečně najít v atlase, nad jinými trochu uvažovat nebo vyhledávat data. Pokud se soutěžící umí dobře vyznat v mapě, najít potřebná místa ze zadání a vyčíst informace z tematických map, tak měli vyhráno.

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie -  mladší (6. až 7. třída) a starší (8. až 9. třída). Obě si na začátku vyzkoušeli poznávačku, vybírali z několika možností a přiřazovali vlajky států, města, tvary státních území. V druhé části samostatně řešili úlohy. 

Nejbystřejší řešitelé si po zásluze vybojovali dobré body a umístili se na nejvyšších příčkách. Každý mohl do svých testů nahlédnout a poznat, kde udělal chybu nebo se ujistit, že daný úkol vyřešil správně.

Děkujeme všem zúčastněným bez ohledu na umístění, účast je mnohem důležitější. Příští rok opět u atlasů. 

Pořadí (kategorie A):                                                                  kategorie B:

  1. místo - Ondřej Korotvička (7.B)                                       Jiří Kulda (9.B)
  2. místo – Vít Rosůlek (7.B)                                                Jakub Štosek (8.A)
  3. místo – Adam Mareš (6.A)                                              Dan Augusta (8.B)

                                                                                     vyučující zeměpisu