Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Soňa Knapová

Soňa Knapová

sobota, 30 listopad 2019 23:05

Rozloučení s podzimem

V pátek 29.listopadu si náš žákovský parlament připravil pro své spolužáky z 1. až 3. tříd akci s názvem "Rozloučení s podzimem". Připravili jsme sedm stanovišť. Spolužáci si vyzkoušeli hod vlašským ořechem do koše, složit slova z daných písmen, vyluštit křížovku, poznat listy a k nim patřící stromy, složit rozstříhané  obrázky, rozpoznávali ovoce a zeleninu podle chuti a na konec si každá třída vylovila poklad z bazénku s míčky. Každá třída plnila zadané úkoly, za splnění úkolu dostali na památku papírový groš. Akce se nám i spolužákům líbila. Jsme rádi, že se nám vše tak vydařilo. 

členové ŽP         

pondělí, 30 září 2019 10:42

Exkurze na Sněžku 9.A

Dne 18. 9. 2019 byla sice trošku zima, ale bylo krásně jasno. Proto jsme se rozhodli, že se uskuteční náš plánovaný výlet na Sněžku. Někteří sice hudrali už na začátku naší výpravy, tedy v Peci pod Sněžkou, ale z pohledu na cíl naší cesty, který byl již odtamtud v dálce vidět, se nakonec všem podlamovala kolena.

Cestou jsme získávali cenné informace o historii a vývoji Krkonoš. Když jsme konečně dorazili na onen nejvyšší vrchol v České republice, všem se nám ulevilo. Panoramata, která jsme odtamtud za krásného počasí mohli spatřit, byla až kýčovitě krásná. Cesta dolů byla náročnější, než si mnozí mysleli, neboť schody byly dlouhé a úmorné.  Na cestě zpět přes Růžohorky nás upoutaly  i krávy J.

Nakonec jsme se všichni v pořádku vrátili domů s novými  poznatky o Krkonoších.  Výpravu jsme si parádně užili a těšíme se na další exkurzi.

Za 9.A  Adam Souček

pondělí, 03 červen 2019 12:16

Pyžamový den

Pyžamový den

Náš žákovský parlament připravil pro žáky 1. - 5. tříd v pátek 31.5.2019 Pyžamový den. Letos jako diskopárty. Mix písniček a veškerou potřebnou aparaturu si připravili žáci ze 4. C, za pomoci obětavých tatínků. Těm samozřejmě děkujeme za pomoc a trpělivost. Tanec byl prokládán hezkými soutěžemi, které si připravila p. uč. Kuželová a děvčata ze 7. A. Všichni byli odměněni malou sladkostí.  Akce se nám velmi vydařila. Těšíme se na další.

Kája, Dominika a Káťa

pondělí, 03 červen 2019 12:13

Výhra dorazila

Výhra dorazila

Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš. Výhra pro10 nejlepších škol, mezi které patří také naše škola (umístili jsme se na čtvrtém místě) dorazila k nám. Při rozbalování jsme byli mile překvapeni, co vše nám firma zaslala. Vše využijeme hlavně ve výtvarné výchově.

zástupci ŽP

pátek, 03 květen 2019 12:02

Školní kolo Pythagoriády

Pythagoriáda

V měsíci dubnu proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda.  Zúčastnilo se jí 10 žáků ze 6. tříd a 8 žáků z 8. tříd. Žáci řešili 15 úloh. Bohužel se nikomu nepodařilo postoupit do okresního kola. Nejlepšími řešiteli byli:

 1. třídy:

Tereza Samková                        6.A

Josef Sokol                                 6.A

Daniel Švestka                           6.A

 

 1. třídy:

Petr Bayer                                     8.B

Matyáš  Pacák                              8.A

                          

Všem řešitelům děkujeme za účast a přejeme více úspěchů v dalších matematických soutěžích

                                                          vyučující matematiky

 

středa, 01 květen 2019 22:01

Špačkoš _ vyhodnocení

V kategorii o nejlépe vyzdobený Špačkoš vybrala odborná porota 5 nejlepších škol. Bohužel jsme se do první pětice nedostali, ale cena útěchy nás neminula.

Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš. Z celkových 26 kilogramů obdržených špačků se vytvoří v terapeutických dílnách velice cenná umělecká díla. Výtěžek z jejich dražby půjde na pomoc České olympijské nadaci, která podporuje sportující děti. 
Nejvíce špačků, tedy pastelek kratších než 8 cm, které hrály ve vyhodnocování soutěže nejvyšší roli, se podařilo nashromáždit v ZŠ Ostrov Májová z Ostrova u Karlových Varů, která dala dohromady přes 5,8 kg špačků. Hlavní cenu obdrží celkem 10 nejlepších škol, mezi které patří také:

 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60 - 4,5 kg
 • Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70 - 2,85 kg
 • ZŠ, Trutnov 2 - 2,65 kg
 • ZŠ A.Kučery, Ostrava - Hrabůvka - 1,65 kg
 • ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 1,4 kg
 • Masarykova ZŠ, Broumov - 1,05 kg
 • Gymnázium Pavla Křížkovského, Brno-Komín - 1 kg
 • ZŠ a MŠ Žabeň, Sviadnov - 1 kg
 • Základní škola a Mateřská škola Litenčice, okres Kroměříž 0,55 kg

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a pomohli nám zaplnit náš Špačkoš.

úterý, 02 duben 2019 12:46

Fyzikální odpoledne

Ve středu 27. 3. 2019 odpoledne se sešlo v učebně fyziky 35 nadšenců, kteří si chtěli poměřit své znalosti z fyziky s ostatními. Prováděly se praktické pokusy a vyplňovaly testy pro každý ročník zvlášť. V šestém ročníku dosáhli nejlepší řešitelé plného počtu bodů, tedy 10 bodů a byli to E. Mihatschová 6.B, F. Štosek 6.C, A. Pokryvačová 6.C. Nejlepší řešitel 7. ročníku Martin Melín 7.B dosáhl 7 bodů, stejně jako nejlepší řešitelé 8. ročníku P. Bayer 8.B, T. Fišerová 8.A, K. Pánková 8.A, A. Trejbalová 8.A, J. Žačok 8.B. V 9. ročníku získali nejlepší řešitelé 9 bodů, a byli to T. Löbl 9.A, K. Malíková 9.A, O. Petrů 9.A.

Děkujeme všem, kteří překonali svůj ostych a zúčastnili se.

vyučující fyziky

neděle, 24 březen 2019 21:24

Předškoláci u nás ve škole

Tak jako každý rok jsme pozvali na návštěvu naší školy naše předškoláky z nejbližších mateřských škol. Žáci čtvrtých a pátých tříd připravili krásné pozvánky, které jim před návštěvou školy přinesli zástupci druhých a třetích tříd do školky. Pak už jsme se těšili na jejich návštěvu, někteří také na shledání se svými bývalými učitelkami.

V úterý 12.3.2019  přišly děti z MŠ Čtyřlístek a ve čtvrtek 21.3.2019 z MŠ Srdíčko. Na chodbě u šaten je uvítal pan zástupce a za nás Karolína. Pak jsme si je rozdělily na tři skupiny a předvedli jim připravený program v tělocvičně, robotice a učebně. Potom jsme je odvedli na svačinku do školní jídelny. Koláčky, tak jako každý rok všem dětem moc chutnaly. Děkujeme našim kuchařkám, že nám je připravily. Po svačince jsme předškoláky konečně odvedli na návštěvu prvních tříd, kde se jich ujaly paní učitelky a naši prvňáčci. Na konec jsme se ač neradi museli s předškoláky, plných dojmů, rozloučit.

zástupci školního parlamentu

středa, 02 leden 2019 10:34

Vánoční besídka v Domově pro seniory

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme se, jak už je tradicí, vydaly s děvčaty z 9. A, 6. C a 4. A  na besídku do Domova pro seniory v Trutnově. Káťa a Amálka ze 4. A obohatily naši besídku o koledy zahrané na klávesy a flétnu.  Anička z 6. C předvedla své baletní vystoupení, které si sama za pomoci své paní učitelky ze ZUČ připravila. Ostatní děvčata vystoupila s básněmi a povídáním o vánocích. Samozřejmě jsme si také společně zazpívaly vánoční koledy.

 Sklidily jsme velký potlesk od babiček. Velkou radost měly babičky z našich malých dárků. Všem, kteří se podíleli na přípravě dárků a přáníček, moc děkujeme a přejeme hezké vánoční svátky.

 

Mgr. Soňa Knapová

čtvrtek, 29 listopad 2018 14:49

Republikové kolo Logické olympiády

Letos poprvé se účastnila republikového kola Logické olympiády také žákyně naší školy Babora Spíchalová. Finále proběhlo dne 26. 11. 2018 v Míčovně Pražského hradu. Bára se umístila na krásném 33. místě v kategorii A žáků prvního stupně základních škol 3. – 5. tříd. Báro, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Pokud máte zájem dovědět se více o této soutěži,  informace najdete na www.logickaolympiada.cz .

Mgr. Soňa Knapová

Strana 1 z 3