Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Miluše Škarytková

Miluše Škarytková

úterý, 20 listopad 2018 19:14

Příběhy bezpráví

V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli  dokumentární film Karla Strachoty Právě se vracím. Na film pak navazovala 19.11.2018 beseda na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty, s  politickou vězeňkyní, paní Hanou Truncovou, a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.

Postřehy žáků:

Jedna věc je vidět film, ale věc druhá je vidět jednoho z vězňů naživo. Paní Truncová se k věci postavila optimisticky a pověděla nám pár věcí ke komunismu, aby naše generace neudělala stejnou chybu. Za to ji velice obdivuji.

Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jaké to dříve bylo, a uvědomila si, jak dobře se máme teď. Lidé si toho neváží, a proto si myslím, že tu přednášku by měl slyšet každý.

Vyprávění mě dojalo, přišlo mi až neuvěřitelné, čím si obě ženy musely projít. Když si představím, že bych teď skončila podobně, tak bych pravděpodobně nebyla tak statečná. Obdivuji je.

Líbilo se mi, jak byla přednáška podána, bylo toho hodně na zamyšlení.

Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o režimu z minulých let přímo od lidí, kteří v tom prostředí vyrůstali.

Byl to velmi silný zážitek, nikdo z nás mladých si ani nedovede představit, co se v té době dělo.

úterý, 20 listopad 2018 19:05

Školní kolo Olympiády z českého jazyka

Dne 14.11.2018 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 14 žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly týkající se podstatných jmen pojmenovávajících zvuky, doplňování přísloví, zdrobnělin se samostatným významem, synonym, větných členů a slovních druhů ve větách, pracovali se souvětím a formou prózy zpracovali slohový úkol na téma „Co všechno umí světlo.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl Jakub Štosek z 9.A , na druhém místě se umístila  Alena Briknerová z 9.B. Oba postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

                                                                         M.Škarytková

Ve středu 2.5.2018 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva, keramiky…Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s podvodními nálezy. Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to, že jsme si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti: trefit mamuta ze slámy, namlít obilí, obrousit kámen, rozseknout kmen, okopat pole... A jak nám to šlo, se podívejte do fotogalerie. Počasí nám celé dopoledne přálo, a tak jsme si závěrečnou část projektu užili. 6.A a 6.B

neděle, 04 březen 2018 17:05

Hasík v 6. třídách

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhl v 6. třídách preventivně výchovný program Hasík. Tento program vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál, po roce 1998 byl postupně šířen po celé ČR. Podstatou je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití názorných pomůcek a drobných odměn pro děti. A na co jsme se zaměřili v této první lekci?

 

Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)

Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

Nahlášení dopravní nehody a hlášení události

Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)

Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách

Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"

Lesní požáry a požáry v přírodě

Děkujeme lektorům a už se těšíme na pokračování, které proběhne asi za tři týdny, a poté navštívíme HZS v Poříčí.

6.A a 6.B

 

 

 

 

 

pátek, 23 únor 2018 15:15

Školní kolo recitační soutěže

Dne 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 23 dětí z 2. stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka rozhodla o pořadí takto:

Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy) 1. místo – Karolína Tučková z 6. A

                                         2. místo – Gabriela Archlebová ze 7. B a Michal Šrejber ze 7. A

                                         3. místo – Zuzana Šedivcová z 6. A a Sebastian Sadlek ze 6. B

Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) 1. místo – Barbora Janáková z 9. A

                                             2. místo – Hana Schubertová z 8. B

                                             3. místo – Lucie Heráková z 9. B a Tomáš Hnyk z 9.A

Do okresního kola, které se koná 27. 3. 2018 v Divadýlku Trdýlko v ZUŠ, postupují vítězové z 1. místa .

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!  

 

29.1.2018 se Tereza Žitnáková a Tomáš Březina z 9.A zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka. Tereza se umístila na krásném 4. místě a postupuje do krajského kola, Tomáš na 19. - 21. místě z 38 soutěžících. Gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění.

středa, 11 říjen 2017 18:24

Koheze 6.A

Koheze 6.A

11. - 12.9. 2017 proběhla koheze 6.A zaměřená na spolupráci ve třídě. V pondělí jsme spolu byli od 8,00 do 18,00 hodin. Představovali jsme se, hráli si na reportéry a celebrity, vytvořili jsme si pravidla, na balicí papír jsme obkreslovali navzájem své hlavy kvůli zpětné vazbě. Zahráli jsme si na upíra a plachtu, venku jsme si hráli s padákem a balonky, s brčky a papírovými čtverečky a s lanem. Nakreslili jsme si panáka, na kterém jsme se opět představovali, zahráli si evoluci a v kruhu sbírali čísla. V úterý jsme strávili společný čas do 13,30 hodin. Ráno jsme se rozhýbali, poté jsme si připravili obálky. Po svačině jsme na hřišti hráli hry na přesnost a důvěru. Obálky jsme pak naplnili pozitivními vzkazy a na závěr vše zhodnotili. Za přípravu pro nás velmi zajímavého programu děkujeme paní psycholožce A. Žilkové a preventistce I. Kutové.

                                                              6.A s tř. učitelkou M. Škarytkovou

Názory dětí: „Na tento dvoudenní krásný zážitek nikdy nezapomenu, protože jsme velice dobře spolupracovali a byly i výborné hry.“

„Za ty dva dny si myslím, že naše třída udělala pokrok.“

„Byly to úžasné dny a třída byla boží.“

„Při ničem jsem se nenudila, bylo to všechno bezva.“

„Byla super spolupráce a myslím, že se všichni známe ještě víc.“

„Na kohezním pobytu se mi líbilo, jak jsme k sobě byli hodní a navzájem si pomáhali.“

(fotografie viz fotogalerie školy)

úterý, 28 listopad 2017 18:00

Příběhy bezpráví

V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli  dokumentární film Dráty, které zabíjely. Na film pak navazovala 24.11.2017 beseda na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty, s  politickou vězeňkyní, paní Hanou Truncovou, a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.

Postřehy žáků:

Zaujalo mě, že se dokázaly bavit o minulosti, kterou musely strašným způsobem zažít a mají na ni špatné vzpomínky. Vypořádaly se s tím, o všem mluvily vyrovnaně a dokázaly o tom mluvit dlouho.

Nejvíce mě zaujalo, že paní vypadala na svůj věk a zážitky, které prožila, velice dobře. Líbilo se mi, že mluvila i o tom, co jí nemuselo být příjemné a podělila se s námi o své vzpomínky a zážitky.

Zaujalo mě, že i přes svůj věk stále jezdí po školách a vypráví o věcech, které prožila, a při tom se stále usmívá.

čtvrtek, 14 prosinec 2017 21:19

Projektový den „Okno do pravěku“

Ve středu 13.12.2017 jsme se my, šesté třídy, těšily do školy na neobvyklý způsob získávání informací. O pravěku jsme se učili v hodinách dějepisu, zhlédli jsme dokument „Putování s pravěkými lidmi“, svoje znalosti si ověřili na řadě zajímavých pracovních listů. Rozdělili jsme se předem do pěti skupin podle jednotlivých vývojových typů člověka, abychom si mohli připravit různé materiály. A pak to začalo. Tři dvouhodinové bloky. Vytvořili jsme prezentace, každá skupina svého vylosovaného „člověka“, zkusili jsme uhlem nakreslit jeskynní malby a moc se nám povedly, vyrobili jsme si keramické nádoby a na závěr jsme se podívali na vtipný kreslený film o pravěku.

Období pravěku uzavřeme květnovou exkurzí do pravěké vesničky Všestary, kam se už moc těšíme.

                                                                                            6.A a 6.B

úterý, 21 listopad 2017 20:04

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Přidáno: 21. 11. 2017 | Autor: Škarytková Miluše | Sekce: Škola

Dne 15.11.2017 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 24 žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly na přirovnání, porovnávání, jednoznačnost sdělení, výraz tentam a zpracovali slohový úkol na téma „Stalo se to minulý týden.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl Tomáš Březina z 9.A , na druhém místě se umístila Tereza Žitnáková z 9.A. Oba postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Mgr. M.Škarytková