Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Miluše Škarytková

Miluše Škarytková

čtvrtek, 05 březen 2020 20:00

Školní kolo soutěže v recitaci

Školní kolo recitační soutěže, které proběhlo dne 19. 2. 2020, dokázalo, že i v současné době je místo pro poezii. Zúčastnilo se ho 15 recitátorů  z 2.stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen klasických autorů, ale i moderních a dokonce i přednes prózy a rozhodla o pořadí takto:

Ve 3.kategorii (6. a 7.třídy) 1.místo – Viktorie Mečířová ze 6.A a Jakub Kadrmas ze 6.C

                                             2.místo – Natálie Starzyková ze 7.C

                                             3.místo – Sedrik Linhart ze 6.B a J.Fišera ze 6.A

Ve 4.kategorii (8. a 9.třídy) 1.místo – Zuzana Šedivcová z 8.A a Gabriela Řehořová z 9.B

                                             2.místo – Valentýna Motlová z 8.B a Michal Šrejber z 9.A

                                             3.místo – Kamila Soukupová z 8.B

Vítězové byli oceněni diplomy a malými dárky. Do okresního kola postupují vítězové z 1. míst. Přejeme jim co nejlepší umístění. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!                                                         

                                                                     Učitelé českého jazyka

pondělí, 03 únor 2020 20:32

STOP marihuaně

Z vyhodnocení Preventivního programu školy za loňský rok vyplynulo, že v rámci prevence je důležité pomoci utřídit žákům informace o zneužívání marihuany. Úroveň a rozsah znalostí, informovanost o zneužívání účinků je napříč ročníky a třídami velmi rozdílná, často vrstevníky zkreslená. Beseda proběhla v 7. a 8. třídách pod vedením lektora Romana Tylše a dohledem třídního učitele v průběhu prosince a ledna.

 

Postřehy dětí:

„Líbilo se mi, že se do programu zapojila celá naše třída.“

„Zapamatovala jsem si, že kvůli droze ztratíme všechny, že přijdeme o veškerou svobodu.“

„Dozvěděla jsem se hodně nových věcí a už teď vím, že to nikdy nechci zkusit.“

„Bylo to i zábavné, měli jsme možnost získat placku.“

„Pán nám hezky vše vysvětlil, bylo vidět, že o tom ví hodně.“

Zaujalo mě, že se kvůli marihuaně může zničit i rodina a vztahy mezi sebou. Nebo že drogy se mohou objevit i v jídle.“

„Přednáška byla poučná a myslím, že ten, kdo by chtěl začít s marihuanou a jinými drogami, tak po přednášce by už nikdy nechtěl.“

„Byla to zajímavá přednáška, ve které jsem se dozvěděla nové informace, za které jsem ráda. „Ale myslím, že by jedna vyučovací hodina úplně stačila.“

„Nepřišlo mi dobré, že se pán ptal na otázky, které nemusí někdo vědět a vyvolával ty, co se nehlásili.“

pondělí, 20 leden 2020 16:13

Etické dílny 8.tříd

V návaznosti na učební blok Člověk jako jedinec jsme 16.1.2020 prošli programem Na vlně emocí. Vyzkoušeli jsme si reakce na rozličné situace a došli k závěru, že stejná situace může vyvolat různé pocity. Ve skupinkách  jsme vymýšleli, co asi říkali účastníci v ukázce z filmu a pak jsme to zhodnotili. Učili jsme se, jak trénovat relaxační metody ke zvládání emocí. Nad třemi kartami jsme se ve skupinách dohadovali, proč zúčastnění takto reagovali. Hádali jsme emoce spolužáků – dobrovolníků. Dozvěděli jsme se, že existuje mobilní aplikace Nepanikař. Na závěr jsme zhodnotili, co vše jsme společně prožili.

                                                                                       8.třídy

čtvrtek, 21 listopad 2019 10:58

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 18.11.2019 se sešlo 13 žáků z 8. a 9.tříd, aby se „poprali“ s úkoly 46.ročníku Olympiády v českém jazyce. V gramatické části  se zabývali frazémy, významem interpunkce, způsoby tvoření slov, použitím a vysvětlením tvaru děl a funkčními styly. Jako slohový úkol zpracovali formou prózy téma „Tomu říkám překvapení.“ Nejlépe se se všemi úkoly vypořádal Petr Bayer z 9.B                                a postupuje do okresního kola, které se uskuteční 23.1.2020 v ZŠ R.Frimla v Trutnově. Blahopřejeme a  přejeme co nejlepší umístění.

                                                                   Za češtináře M.Škarytková

čtvrtek, 21 listopad 2019 10:56

Příběhy bezpráví

V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli dokumentární film „Když dráty zabíjely“. Na film pak navazovala 19.11.2019 beseda na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty, s politickou vězenkyní  paní Hanou Truncovou a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.

                                                                   Dějepisáři

středa, 29 květen 2019 09:31

Dějepisná exkurze 6.B

Ve čtvrtek 9.5.2019 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva, keramiky…Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s podvodními nálezy. Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to, že jsme si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti: trefit mamuta ze slámy, namlít obilí, obrousit kámen, rozseknout kmen, okopat pole... A jak nám to šlo, se podívejte do fotogalerie. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme si závěrečnou část projektu užili.

                                                             6.B

27.a 28.3. 2019 proběhl v 7.A a v 7.B projektový den, který navazoval na probrané učivo učebního bloku „Vrcholný středověk – středověká města“ v dějepisu v 7.třídě. S odborníkem z praxe Mgr. Janou Nešněrovou, ředitelkou úpického muzea, si žáci rozšířili probíranou látku vzhledem k dějinám regionu a využili získané informace k další práci. Projektový den probíhal v multimediální učebně, byla využita technika k promítání prezentace „Středověká společnost, vznik středověkých měst na příkladu města Trutnova“ a „Právo a prameny“. Mezi prezentacemi proběhla skupinová práce s pracovním listem. Po druhé prezentaci došlo k aplikaci získaných vědomostí při samostatné tvůrčí individuální činnosti - výrobku „Středověká listina a její zpečetění“. A jak se nám listiny povedly, se můžete podívat na webových stránkách školy ve fotogalerii.

                                                                                                7.A a 7.B

středa, 17 duben 2019 09:10

Zapojení 7.A do soutěže

Na třídnickou hodinu jsme se rozdělili do skupinek, přinesli si spoustu materiálu a zapojili jsme se do soutěže o nejoriginálnější 30. Doufáme, že některé naše práce budou vystaveny u příležitosti oslav 30 let existence školy. Naše práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu školy.

                                                                                                      7.A

Klub přátel Bratří Čapků a města Úpice nás vyzval k účasti na 25. ročníku této soutěže. My psavci z 6.C, 7.A a 7.B  jsme psali pohádku na téma Pošťácká nebo na volné téma. Ne všem se zadařilo, ale nakonec jsme poslali 10 nejlepších pohádek do soutěže a budeme se těšit na květnové vyhodnocení soutěže.

                                                    Žáci 6.C, 7.A a 7.B

čtvrtek, 21 únor 2019 08:28

Školní kolo soutěže v recitaci

Školní kolo recitační soutěže, které proběhlo dne 13. 2. 2019, dokázalo, že i v současné době je místo pro poezii. Zúčastnilo se ho 16 recitátorů  z 2.stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen klasických autorů, ale i moderních a dokonce i přednes prózy a rozhodla o pořadí takto:

Ve 3.kategorii (6. a 7.třídy) 1.místo – Natálie Starzyková ze 6.C

                                             2.místo – Martin Kuchař ze 6.C

                                             3.místo – Zuzana Šedivcová a Karolína Tučková ze 7.A a Markéta Naimanová ze 6.B

Ve 4.kategorii (8. a 9.třídy) 1.místo – Hana Schubertová z 9.B

                                             2.místo – Michal Šrejber z 8.A

Vítězové byli oceněni diplomy a malými dárky. Do okresního kola postupují vítězové z 1. míst a Michal z 2.místa. Přejeme jim co nejlepší umístění. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!                                                         

                                                                     Učitelé českého jazyka

Strana 1 z 3