Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Miluše Škarytková

Miluše Škarytková

Ve středu 2.5.2018 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva, keramiky…Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s podvodními nálezy. Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to, že jsme si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti: trefit mamuta ze slámy, namlít obilí, obrousit kámen, rozseknout kmen, okopat pole... A jak nám to šlo, se podívejte do fotogalerie. Počasí nám celé dopoledne přálo, a tak jsme si závěrečnou část projektu užili. 6.A a 6.B

neděle, 04 březen 2018 17:05

Hasík v 6. třídách

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhl v 6. třídách preventivně výchovný program Hasík. Tento program vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál, po roce 1998 byl postupně šířen po celé ČR. Podstatou je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití názorných pomůcek a drobných odměn pro děti. A na co jsme se zaměřili v této první lekci?

 

Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)

Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

Nahlášení dopravní nehody a hlášení události

Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)

Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách

Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"

Lesní požáry a požáry v přírodě

Děkujeme lektorům a už se těšíme na pokračování, které proběhne asi za tři týdny, a poté navštívíme HZS v Poříčí.

6.A a 6.B

 

 

 

 

 

pátek, 23 únor 2018 15:15

Školní kolo recitační soutěže

Dne 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 23 dětí z 2. stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka rozhodla o pořadí takto:

Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy) 1. místo – Karolína Tučková z 6. A

                                         2. místo – Gabriela Archlebová ze 7. B a Michal Šrejber ze 7. A

                                         3. místo – Zuzana Šedivcová z 6. A a Sebastian Sadlek ze 6. B

Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) 1. místo – Barbora Janáková z 9. A

                                             2. místo – Hana Schubertová z 8. B

                                             3. místo – Lucie Heráková z 9. B a Tomáš Hnyk z 9.A

Do okresního kola, které se koná 27. 3. 2018 v Divadýlku Trdýlko v ZUŠ, postupují vítězové z 1. místa .

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!  

 

29.1.2018 se Tereza Žitnáková a Tomáš Březina z 9.A zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka. Tereza se umístila na krásném 4. místě a postupuje do krajského kola, Tomáš na 19. - 21. místě z 38 soutěžících. Gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění.

středa, 11 říjen 2017 18:24

Koheze 6.A

Koheze 6.A

11. - 12.9. 2017 proběhla koheze 6.A zaměřená na spolupráci ve třídě. V pondělí jsme spolu byli od 8,00 do 18,00 hodin. Představovali jsme se, hráli si na reportéry a celebrity, vytvořili jsme si pravidla, na balicí papír jsme obkreslovali navzájem své hlavy kvůli zpětné vazbě. Zahráli jsme si na upíra a plachtu, venku jsme si hráli s padákem a balonky, s brčky a papírovými čtverečky a s lanem. Nakreslili jsme si panáka, na kterém jsme se opět představovali, zahráli si evoluci a v kruhu sbírali čísla. V úterý jsme strávili společný čas do 13,30 hodin. Ráno jsme se rozhýbali, poté jsme si připravili obálky. Po svačině jsme na hřišti hráli hry na přesnost a důvěru. Obálky jsme pak naplnili pozitivními vzkazy a na závěr vše zhodnotili. Za přípravu pro nás velmi zajímavého programu děkujeme paní psycholožce A. Žilkové a preventistce I. Kutové.

                                                              6.A s tř. učitelkou M. Škarytkovou

Názory dětí: „Na tento dvoudenní krásný zážitek nikdy nezapomenu, protože jsme velice dobře spolupracovali a byly i výborné hry.“

„Za ty dva dny si myslím, že naše třída udělala pokrok.“

„Byly to úžasné dny a třída byla boží.“

„Při ničem jsem se nenudila, bylo to všechno bezva.“

„Byla super spolupráce a myslím, že se všichni známe ještě víc.“

„Na kohezním pobytu se mi líbilo, jak jsme k sobě byli hodní a navzájem si pomáhali.“

(fotografie viz fotogalerie školy)

úterý, 28 listopad 2017 18:00

Příběhy bezpráví

V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli  dokumentární film Dráty, které zabíjely. Na film pak navazovala 24.11.2017 beseda na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty, s  politickou vězeňkyní, paní Hanou Truncovou, a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.

Postřehy žáků:

Zaujalo mě, že se dokázaly bavit o minulosti, kterou musely strašným způsobem zažít a mají na ni špatné vzpomínky. Vypořádaly se s tím, o všem mluvily vyrovnaně a dokázaly o tom mluvit dlouho.

Nejvíce mě zaujalo, že paní vypadala na svůj věk a zážitky, které prožila, velice dobře. Líbilo se mi, že mluvila i o tom, co jí nemuselo být příjemné a podělila se s námi o své vzpomínky a zážitky.

Zaujalo mě, že i přes svůj věk stále jezdí po školách a vypráví o věcech, které prožila, a při tom se stále usmívá.

čtvrtek, 14 prosinec 2017 21:19

Projektový den „Okno do pravěku“

Ve středu 13.12.2017 jsme se my, šesté třídy, těšily do školy na neobvyklý způsob získávání informací. O pravěku jsme se učili v hodinách dějepisu, zhlédli jsme dokument „Putování s pravěkými lidmi“, svoje znalosti si ověřili na řadě zajímavých pracovních listů. Rozdělili jsme se předem do pěti skupin podle jednotlivých vývojových typů člověka, abychom si mohli připravit různé materiály. A pak to začalo. Tři dvouhodinové bloky. Vytvořili jsme prezentace, každá skupina svého vylosovaného „člověka“, zkusili jsme uhlem nakreslit jeskynní malby a moc se nám povedly, vyrobili jsme si keramické nádoby a na závěr jsme se podívali na vtipný kreslený film o pravěku.

Období pravěku uzavřeme květnovou exkurzí do pravěké vesničky Všestary, kam se už moc těšíme.

                                                                                            6.A a 6.B

úterý, 21 listopad 2017 20:04

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Přidáno: 21. 11. 2017 | Autor: Škarytková Miluše | Sekce: Škola

Dne 15.11.2017 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 24 žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly na přirovnání, porovnávání, jednoznačnost sdělení, výraz tentam a zpracovali slohový úkol na téma „Stalo se to minulý týden.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl Tomáš Březina z 9.A , na druhém místě se umístila Tereza Žitnáková z 9.A. Oba postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Mgr. M.Škarytková

úterý, 21 listopad 2017 20:04

Obrázky ve prospěch projektu Klokánek

Přidáno: 21. 11. 2017 | Autor: Škarytková Miluše | Sekce: Škola

Fond ohrožených dětí vyhlásil soutěž, v níž bude obrázek dětí nabídnut k prodeji ve prospěch projektu Klokánek. Obrázky na téma "Co jsme zažili o prázdninách" jsme dělali v rámci hodin slohu v 6. třídách. Do projektu jsme zaslali 20 prací.