Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě
Miluše Škarytková

Miluše Škarytková

27.a 28.3. 2019 proběhl v 7.A a v 7.B projektový den, který navazoval na probrané učivo učebního bloku „Vrcholný středověk – středověká města“ v dějepisu v 7.třídě. S odborníkem z praxe Mgr. Janou Nešněrovou, ředitelkou úpického muzea, si žáci rozšířili probíranou látku vzhledem k dějinám regionu a využili získané informace k další práci. Projektový den probíhal v multimediální učebně, byla využita technika k promítání prezentace „Středověká společnost, vznik středověkých měst na příkladu města Trutnova“ a „Právo a prameny“. Mezi prezentacemi proběhla skupinová práce s pracovním listem. Po druhé prezentaci došlo k aplikaci získaných vědomostí při samostatné tvůrčí individuální činnosti - výrobku „Středověká listina a její zpečetění“. A jak se nám listiny povedly, se můžete podívat na webových stránkách školy ve fotogalerii.

                                                                                                7.A a 7.B

středa, 17 duben 2019 09:10

Zapojení 7.A do soutěže

Na třídnickou hodinu jsme se rozdělili do skupinek, přinesli si spoustu materiálu a zapojili jsme se do soutěže o nejoriginálnější 30. Doufáme, že některé naše práce budou vystaveny u příležitosti oslav 30 let existence školy. Naše práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu školy.

                                                                                                      7.A

Klub přátel Bratří Čapků a města Úpice nás vyzval k účasti na 25. ročníku této soutěže. My psavci z 6.C, 7.A a 7.B  jsme psali pohádku na téma Pošťácká nebo na volné téma. Ne všem se zadařilo, ale nakonec jsme poslali 10 nejlepších pohádek do soutěže a budeme se těšit na květnové vyhodnocení soutěže.

                                                    Žáci 6.C, 7.A a 7.B

čtvrtek, 21 únor 2019 08:28

Školní kolo soutěže v recitaci

Školní kolo recitační soutěže, které proběhlo dne 13. 2. 2019, dokázalo, že i v současné době je místo pro poezii. Zúčastnilo se ho 16 recitátorů  z 2.stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen klasických autorů, ale i moderních a dokonce i přednes prózy a rozhodla o pořadí takto:

Ve 3.kategorii (6. a 7.třídy) 1.místo – Natálie Starzyková ze 6.C

                                             2.místo – Martin Kuchař ze 6.C

                                             3.místo – Zuzana Šedivcová a Karolína Tučková ze 7.A a Markéta Naimanová ze 6.B

Ve 4.kategorii (8. a 9.třídy) 1.místo – Hana Schubertová z 9.B

                                             2.místo – Michal Šrejber z 8.A

Vítězové byli oceněni diplomy a malými dárky. Do okresního kola postupují vítězové z 1. míst a Michal z 2.místa. Přejeme jim co nejlepší umístění. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!                                                         

                                                                     Učitelé českého jazyka

úterý, 20 listopad 2018 19:14

Příběhy bezpráví

V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli  dokumentární film Karla Strachoty Právě se vracím. Na film pak navazovala 19.11.2018 beseda na téma Příběhy bezpráví se dvěma hosty, s  politickou vězeňkyní, paní Hanou Truncovou, a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.

Postřehy žáků:

Jedna věc je vidět film, ale věc druhá je vidět jednoho z vězňů naživo. Paní Truncová se k věci postavila optimisticky a pověděla nám pár věcí ke komunismu, aby naše generace neudělala stejnou chybu. Za to ji velice obdivuji.

Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jaké to dříve bylo, a uvědomila si, jak dobře se máme teď. Lidé si toho neváží, a proto si myslím, že tu přednášku by měl slyšet každý.

Vyprávění mě dojalo, přišlo mi až neuvěřitelné, čím si obě ženy musely projít. Když si představím, že bych teď skončila podobně, tak bych pravděpodobně nebyla tak statečná. Obdivuji je.

Líbilo se mi, jak byla přednáška podána, bylo toho hodně na zamyšlení.

Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o režimu z minulých let přímo od lidí, kteří v tom prostředí vyrůstali.

Byl to velmi silný zážitek, nikdo z nás mladých si ani nedovede představit, co se v té době dělo.

úterý, 20 listopad 2018 19:05

Školní kolo Olympiády z českého jazyka

Dne 14.11.2018 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 14 žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly týkající se podstatných jmen pojmenovávajících zvuky, doplňování přísloví, zdrobnělin se samostatným významem, synonym, větných členů a slovních druhů ve větách, pracovali se souvětím a formou prózy zpracovali slohový úkol na téma „Co všechno umí světlo.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl Jakub Štosek z 9.A , na druhém místě se umístila  Alena Briknerová z 9.B. Oba postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

                                                                         M.Škarytková

Ve středu 2.5.2018 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva, keramiky…Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s podvodními nálezy. Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to, že jsme si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti: trefit mamuta ze slámy, namlít obilí, obrousit kámen, rozseknout kmen, okopat pole... A jak nám to šlo, se podívejte do fotogalerie. Počasí nám celé dopoledne přálo, a tak jsme si závěrečnou část projektu užili. 6.A a 6.B

neděle, 04 březen 2018 17:05

Hasík v 6. třídách

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhl v 6. třídách preventivně výchovný program Hasík. Tento program vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál, po roce 1998 byl postupně šířen po celé ČR. Podstatou je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití názorných pomůcek a drobných odměn pro děti. A na co jsme se zaměřili v této první lekci?

 

Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)

Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

Nahlášení dopravní nehody a hlášení události

Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)

Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách

Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"

Lesní požáry a požáry v přírodě

Děkujeme lektorům a už se těšíme na pokračování, které proběhne asi za tři týdny, a poté navštívíme HZS v Poříčí.

6.A a 6.B

 

 

 

 

 

pátek, 23 únor 2018 15:15

Školní kolo recitační soutěže

Dne 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 23 dětí z 2. stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka rozhodla o pořadí takto:

Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy) 1. místo – Karolína Tučková z 6. A

                                         2. místo – Gabriela Archlebová ze 7. B a Michal Šrejber ze 7. A

                                         3. místo – Zuzana Šedivcová z 6. A a Sebastian Sadlek ze 6. B

Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy) 1. místo – Barbora Janáková z 9. A

                                             2. místo – Hana Schubertová z 8. B

                                             3. místo – Lucie Heráková z 9. B a Tomáš Hnyk z 9.A

Do okresního kola, které se koná 27. 3. 2018 v Divadýlku Trdýlko v ZUŠ, postupují vítězové z 1. místa .

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!  

 

29.1.2018 se Tereza Žitnáková a Tomáš Březina z 9.A zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka. Tereza se umístila na krásném 4. místě a postupuje do krajského kola, Tomáš na 19. - 21. místě z 38 soutěžících. Gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění.

Strana 1 z 2